(video/update) Strategia de recuperarea a banilor din furtul miliardului nu are legătură cu raportul Kroll 2

Procuratura Generală și CNA a venit cu informații despre frauda bancară și furtul miliardului. În rezultatul investigațiilor efectuate de către Procuratura Anticorupție cu privire la fraudarea BEM, BS și UB au fost constatate următoarele:

Foto: UNIMEDIA

 Schema de bază prin care au fost delapidate Băncile era realizată prin acordarea contrar legislației a creditelor bancare societății înregistrate în Moldova, uneia sau mai multor companii, din grupul Gacikevici și grupul Filat, Platon și Șor.

 Ulterior, debitorul efectua plăți în baza unor contracte fictive către companii off-shore, de regulă cu conturile deschise în băncile din informaţie confidenţială. Conturile respective de asemenea fiind gestionate de companii afiliate acelorași grupuri, companii, beneficiari finali.

 Resursele creditare contractate de debitori nu au fost rambursate sau au fost rambursate doar parțial, fiind evidentă intenția debitorului de a eschiva de la rambursarea creditului, sau având interesul de a transmite băncii gajul supraevaluat. 

 Resursele bancare utilizate pentru acordarea creditelor obținute în mod fraudulos constituiau resursele proprii ale băncii sau resurse financiare formate din depozitele persoanelor fizice și juridice aflate la dispoziția instituțiilor bancare.

 Ca rezultat a nerambursării creditelor către banca creditoare, pentru evitarea creării unei crize bancare imediate cu un impact social și a nu admite prejudicierea intereselor persoanelor fizice și juridice care dețineau depozite bancare în conturile instituțiilor financiare BEM, BS si UB, Banca Națională a Moldovei (Banca Centrală), a acordat credite de urgență în baza garanțiilor de stat emise în conformitate cu Hotărârile Guvernului Republicii Moldova, pentru asigurarea rambursării depozitelor persoanelor fizice și juridice, și a plasamentelor băncilor rezidente, cu excepția persoanelor afiliate băncilor.

Totodată, procesul de delapidare a Băncilor avea la bază o schemă denumită ”carusel” care avea ca scop deghizarea intențiilor de delapidare și crearea unor premise ce permit prelungirea acordării de credite bancare utilizate la delapidarea instituțiilor financiare. Prin urmare, inițial, pe perioada anului 2012, Banca acordă credite bancare cu valori între 200 000 USD și 1 500 000 USD societăților din grupul grupurile nominalizate: 1A SRL, 2A SRL și 3A SRL, ulterior mijloacele creditare sunt transferate către companiile off-shore 1Z LTD, 2Z LTD și 3Z LTD, înregistrate în Marea Britanie, gestionate de către grupul SHOR, toate cu conturile deschise la ABLV BANK, Letonia, având ca destinație formală ”plata pentru materiale de construcție”, ”plata pentru haine” și ”plata pentru computere”.

În continuare, companiile 1Z LTD, 2Z LTD și 3Z LTD, cu scopul deghizării originii, transferă mijloacele creditare către alte companii nerezidente din grupul respectiv: 1Y LTD, 2Y LTD și 3Y LTD, conturile deținute la ABLV BANK. Ulterior, din suma totală a căror origine de facto constituie creditele din Bancă, o parte din resursele financiare sunt transferate de către companiile 1Y LTD, 2Y LTD și 3Y LTD în contul altor societăți din Moldova din același grup, denumite 1B SRL și 2B SRL, având ca destinație ”plata pentru electrocasnice” și ”plata pentru mărfuri dutyfree”. În continuare, societățile din grupul 1B SRL și 2B SRL utilizează mijloacele bănești la rambursarea creditelor bancare acordate anterior de către Bancă. În același timp, mijloacele rămase în conturile din ABLV BANK, companiile nerezidente 1B LTD, 2B LTD și 3B LTD le transferă în conturile diferitor companii off-shore, implicate în diverse activități de spălare de bani, cu conturile deschise în bănci din Letonia, Estonia și Cipru, cât și în contul mai multor companii din Europa și Asia, producătoare de mărfuri și prestatoare de servicii.

Pub

Raportează o eroare

Știm că nu suntem perfecți.

Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER pentru a o expedia editorilor noștri.

Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.