Se caută director la televiziunea publică a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Consiliul de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” anunţă concurs pentru funcţia de director al televiziunii publice a Companiei „Teleradio-Moldova”.
 
Se caută director la televiziunea publică a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
(Foto: trm.md)

Participanţii la concurs vor prezenta, în termen de 15 zile lucrătoare din data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dosarul de participare, în formă scrisă, pe adresa: mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, et. 5, bir. 505. Actele prezentate în dosar vor fi expediate şi în format electronic pe adresa: secretarco@gmail.com

Dosarul va cuprinde:
a)Cererea de participare la concurs, adresată Consiliului de Observatori;
b)Copia buletinului de identitate;
c)Cazier juridic valabil;
d)CV-ul candidatului;
e)Copia diplomei de studii superioare;
f)Copia carnetului de muncă;
g)Declaraţia participantului la concurs cu privire la absenţa incompatibilităţilor pentru numirea în funcţie sau declaraţia de a le înlătura;
h)Declaraţia participantului la concurs, pe proprie răspundere, vizând veridicitatea datelor conţinute în dosarul de participare la concurs;
i)Proiectul de intenţie privind gestionarea-dezvoltarea televiziunii publice în perioada 2017-2022 . Volumul maxim – 5 (cinci) pagini, Times New Roman, font 14, interval 1,5.

În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (6), (7), (11), (12), (13) şi art. 61 alin. (2) şi (8) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova şi Hotărârii CO nr. 59 din 11.07.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului ad-hoc cu privire la desfășurarea concursului pentru funcția de director al televiziunii publice, faţă de candidaţi sunt stabilite următoarele rigori:

Exigenţe:
a)să  fie profesionist în domeniul de funcţionare a audiovizualului;
b)să posede experienţă managerială;
c)să aibă studii superioare;
d)să fie cetăţean al Republicii Moldova;
e)să cunoască limba de stat a Republicii Moldova;
f)să posede experienţă de 7 ani de activitate în mass-media, inclusiv 3 ani de activitate în televiziune.

Incompatibilităţi:
a) calitatea de membru al unui organ de conducere sau de angajat, partener, acţionar, proprietar al unei televiziuni private;
b) calitatea de membru de partid sau de membru al unor organizaţii politice;
c) funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova, deputat în Parlament sau alte funcţii remunerate în afara IPNA Compania „Teleradio-Moldova”;
d) funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
e) funcţia de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
 
Dosarele de participare la concurs sunt înregistrate timp de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, între orele 09:00 - 12:30 şi 13:30-17:00, pe următoarea adresă:mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, et. 5, bir. 505.Telefon de contact: 0 22 406-886.

UNIMEDIA amintește că la 5 iulie recent, șefa Departamentului știri și dezbateri de la Moldova 1, Ecaterina Stratan, a fost numită în funcția de director interimar al postului public de televiziune Moldova 1.

Pub

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub