(doc) Zis și făcut: Guvernul a aprobat pozitiv Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din RM; Cu ce schimbări vine Executivul

Guvernul a aprobat astăzi avizul privind Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova. Reprezentanții Executivului au venit cu mai multe schimbări în proiectul de lege.

(doc) Zis și făcut: Guvernul a aprobat pozitiv Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din RM; Cu ce schimbări vine Executivul
(Foto: UNIMEDIA)

În Avizul Guvernului, potrivit subpct. 4.2.2, se propune completarea Legii concurenței în vederea interzicerii apariției în mass-media a poziției dominante în formarea opiniei publice, prin instituirea unor limite speciale fie în cota de audiență, fie în cifra de afaceri, fie în accesarea publicității comerciale (nu mai mult de 25-35% pentru un proprietar beneficiar final). Cu referire la aceasta, remarcăm că existența poziției dominante în sine nu constituie o încălcare a prevederilor Legii concurenței or, la art. 11 din actul legislativ în cauza este interzis abuzul de poziție dominantă. Drept consecință, la subpct. 4.2.2 considerăm necesar de exclus cuvintele ,,în formarea de opinii publice”.

De asemenea se propune excluderea subpct. 4.2.3 din capitolul IV, luînd în considerare următoarele aspecte:

Pub

Prin instituirea facilităților fiscale și vamale menționate în acest punct se va încălca unul dintre principiile impunerii stipulat de legislația în domeniu, și anume principiul echității fiscale (consacrat în art. 6 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997), ce presupune tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale. Totodată, comunicăm că normele derogatorii de la prevederile legislației trebuie să fie temeinic justificate, avînd în vedere nu doar beneficiile pentru subiecții vizați în proiect, dar și impactul asupra bugetului public naţional. Astfel, reiterăm că în conformitate cu art. 17 alin. (1) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor se supun expertizei financiare.

Concomitent, art. 22 alin. (5) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative prevede că expertiza financiară are menirea de a contribui la:

a) coordonarea proiectului cu legislaţia financiară în vigoare;

b) evaluarea cheltuielilor financiare pentru realizarea noilor reglementări;

c) semnalarea deficienţelor financiare şi prognozarea consecinţelor financiare negative ale proiectului.

UNIMEDIA amintește că Parlamentul a examinat și aprobat, în ședința de 20 aprilie, în primă lectură, Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova. Proiectul de lege a fost susținut de 56 de deputați din cei prezenți.

Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova descrie situaţia din domeniul mass-media şi identifică problemele existente. Scopul  acesteia este  să servească drept punct de referinţă pentru politici publice coerente în domeniul mass-media, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituţional la informaţie al cetăţenilor şi în consolidarea unei societăţi democratice.
 
Între obiectivele Concepţiei este stabilit un cadru normativ eficient de reglementare a activităţii mass-media care să asigure funcţionarea acesteia pe principii democratice şi într-un spaţiu mediatic securizat. La fel, un cadru juridico-economic care să asigure gestionarea domeniului mass-media ca agent economic specific în condiţiile economiei de piaţă şi concurenţei loiale, menit să fortifice sustenabilitatea economico-financiară a mass-media şi independenţa ei editorială. Un alt obiectiv se referă la procesul de profesionalizare a domeniului, care să răspundă necesităţilor mass-media, dar şi provocărilor la care este supusă în noile condiţii şi realităţi.

Expertul media Ion Bunduchi a spus că starea generală a mass-media este influențată de trei factori importanți: cadrul juridic de reglementare a domeniului mediatic, gestionarea domeniului și a instituțiilor mediatice, și profesionalismul și responsabilitatea mass-media. Bunduchi a spus că în mare parte documentul vizează îmbunătățirea acestor trei domenii.

„Noi ne-am dezvoltat ca mass-media în Republica Moldova fără a avea inițial o viziune generală cam cum ar trebui să arate acest domeniu atât de important. În fond, au fost scoase în vileag anumite lucruri care sunt lipsă în cadrul juridic sau sunt ineficiente sau necesită să fie completate. Bunăoară, nu avem la momentul actual nici noțiuni și nici definiții cu privire la pluralismul mass-media. Noi nu avem în legislație definiția mass-media online și în fond avem atâtea pretenții față de aceasta mass-media, care devine tot mai influentă, dar, practic, nu o avem definită”, a subliniat unele probleme Ion Bunduchi.

Expertul a menționat că documentul prevede și necesitatea de creare a unui organism de co-reglementare, responsabil de coordonarea activității mass-media scrise și online, scrie media-azi.md.

Dumitru Țîra, directorul executiv al Asociației pentru Dezvoltare și Cooperare din Republica Moldova, a spus, la rândul său, că se pronunță categoric împotriva reglementării domeniului online și că organele drept sunt în stare și în condițiile actuale să reglementeze încălcările normative în acest sens.

Documentul elaborat prevede și necesitatea de a fortifica independența mass-mediei și securitatea spațiului mediatic, pentru a asigura suveranitatea informațională a Republicii Moldova.
 
În afară de acestea, Concepția scoate în evidență necesitatea pregătirii profesioniștilor din domeniu pentru toate tipurile de jurnalism (presă scrisă, audiovizuală, online), care să răspundă cerințelor pieței mass-media, precum și perfecționarea periodică a acestora în centre de instruire continuă.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub