(doc) Ziarul de Gardă: Cele 28 de condiții impuse de către UE pentru ca Moldova să primească asistența macrofinanciară

Alocarea fiecărei tranșe a asistenței macrofinanciare oferite de către UE pentru Republica Moldova este condiționată de o listă de criterii pe care guvernarea de la Chișinău trebuie să le îndeplinească.

Comisia Europeană, în cooperare cu autoritățile naționale și cu personalul Fondului Monetar Internațional, va verifica dacă condițiile legate de această asistență au fost respectate în mod adecvat, scrie Ziarul de Gardă.

(doc) Ziarul de Gardă: Cele 28 de condiții impuse de către UE pentru ca Moldova să primească asistența macrofinanciară
(Foto: UNIMEDIA)

"În cadrul evaluării, Comisia Europeană și FMI  vor acorda o atenție deosebită reformelor pentru îmbunătățirea gestionării finanțelor publice și reformei administrației publice, reformelor privind guvernanța sectorului financiar, reformei sectorului energetic, inclusiv o mai bună orientare a rețelei de protecție socială, sprijinirea politicilor active în lupta împotriva fraudei,corupției și spălarea banilor și să promoveze climatul de afaceri și de investiții în conformitate cu Acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA)", relatează zdg.md

Pentru deblocarea primei tranșe din asistența marofinanciară UE cere guvenrului de la Chișinău îndeplinirea a zece criterii de reformă: 

Pub

Guvernarea Sectorului Public

 1. implementarea noii strategii de reformă a administrației publice, pentru a raționaliza administrația publică centrală;
 2. asigurarea funcționării eficiente a Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor;
 3. adoptarea Legii privind întreprinderile de stat și municipale în scopul sporirii transparenței și responsabilității întreprinderilro de stat. Noua lege va introduce audituri legale a situațiilor financiare anuale cu obligativitatea publicării rapoartele de audit și situațiilor financiare pe paginile electronice ale întreprinderilor de stat și a Agenției Proprietății Publice;
 4. Adoptarea unei noi lege a Curții de Conturi și crearea în Parlament a unei funcții a Comitetului Conturilor Publice care să fie responsabilă de desfășurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curții de Conturi;

Lupta împotriva corupției și a spălării banilor

 1. adoptarea Legii privind prevenirea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului;
 2. selectarea de către Consiliul de Integritate, într-un mod transparent, bazat pe merit și competitivitate, a președintelui și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate (ANI);
 3. asigurarea  de către Parlament a  funcționării eficiente a Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, prin alocarea suficientă de personal și resurse bugetare.

Reformele sectorului energetic

 1. adoptarea unei noi Legi cu privire la energetică, în vederea consolidării cadrului de guvernanță și de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunității Energetice;

Climatul de afaceri și implementarea DCFTA

 1. implementarea măsurilor de către guvern pentru a reduce sarcina administrativă de a începe și de a opera o afacere. Ministerul Economiei și Infrastructurii va revizui întregul nomenclator al permiselor și licențelor necesare și va reduce numărul acestora.
 2. Adoptarea de către Parlament a noii legi privind Serviciului Vamal, care va asigura standarde înalte de integritate și bunele practici.

Sursa: Ziarul de Gardă

Cum ți s-a părut articolul?
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Pub