(doc) Proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului, votat în Parlament în I și a II lectură

Proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului a fost votat astăzi în Parlament, în I și a II lectură cu votul a 61 de deputați. 

(doc) Proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului, votat în Parlament în I și a II lectură
(Foto: UNIMEDIA)

Prin proiectul de lege înaintat se propun unele modificări şi completări la Codul Audiovizualului al Republicii Moldova.

„Suntem conştienţi de faptul că dezvoltarea pieţei media, introducerea şi utilizarea pe larg a tehnologiilor modeme precum şi evoluţia permanentă a jurisprudenţei europene în domeniul respectiv impune necesitatea de a veni cu un nou Cod al Audiovizualului. Cu siguranţă aceasta se va întîmpla în scurt timp. Dar există subiecte care nu pot aştepta şi solicită soluţii imediate. Astfel, prin acest proiect de lege se propune asigurarea securităţii informaţionale a statului. Statul nu este doar în drept, dar şi obligat să asigure protejarea spaţiului informaţional. Ultimele evenimente din regiune, sensibilitatea informaţiilor care pot avea un impact deosebit de negativ asupra respectării drepturilor omului, securităţii statului, consolidării statutului de stat suveran, independent şi integru au generat necesitatea promovării acestui proiect de lege. De remarcat că problema asigurării securităţii informaţionale a statului constituie un obiectiv separat prevăzut în Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin hotărirea Parlamentului nr. 153 din 15 iulie 2011 (pct. 4.7). încă în anul 2011 Parlamentul a identificat necesitatea soluţionării acestei probleme prin ajustarea cadrului normativ relevant în vederea instituirii mecanismelor eficiente de monitorizare, de control pentru a diminua discrepanţele şi provocările existente, protejarea societăţii de eventuale tentative de dezinformare şi/sau de informare manipulatoare din exterior”, se arată în Proiectul de Lege.  

Pub

"Astfel, se propune de a introduce noţiunea de securitate informaţională care va reprezenta un ansamblu de măsuri în vederea asigurării protecţiei persoanelor, societăţii şi statului de eventuale tentative de dezinformare şi/sau de informare manipulatoare din exterior şi neadmiterii provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova. În acest context, în vederea asigurării securităţii informaţionale a statului, se permite radiodiflizorilor transmisia programelor de televiziune şi radio cu conţinut informativ, informativ-analitic, militar şi politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Aceste condiţionalităţi sunt necesare pentru a asigura securitatea informaţională a statului prin impunerea anumitor limitări pentru transmisia sau difuzarea emisiunilor informativ-analitice şi politice străine, la producerea cărora nu se ţine cont de standardele şi rigorile internaționale, prevăzute, în special, în Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Pentru a putea realiza mecanismul de securizare a spaţiului informaţional şi executare eficientă a legii este necesar de a stabili unele sancţiuni demotivante.

Totodată, considerăm că atunci când este vorba de securitatea statului, orice litigiu judiciar la acest subiect trebuie să fie limitat în timp. în caz contrar acest mecanism nu ar ficționa şi ar fi periclitat procesul de securizare informațională. Din practica CCA distingem zeci de cazuri când pentru o simplă amendă, procesul de judecată durează ani de zile, iar în tot acest răstimp nu poate fi aplicat principiul sancţionării graduale mai severe ori sancţiunea se prescrie din cauza termenului expirat. în aceste circumstanţe unii radiodifiizori şi distribuitori continuă să încalce flagrant Codul Audiovizualului cu toate consecinţele de rigoare atît pentru calitatea serviciilor media cât şi pentru protecţia drepturilor consumatorilor finali”, se mai arată în proiect.

"Este necesar de menţionat că subiectul luptei cu propaganda nu este o invenţie autohtonă. De mai mulţi ani deja atît la nivelul Consiliului Europei cât şi a Parlamentului European se discută intens acest subiect şi consecinţele negative care deja sunt resimţite datorită propagandei externe masive, a dezinformării şi manipulării. Doar în anul 2016 au fost publicate câteva studii la acest subiect (Analiza Parlamentului European - Strategia de comunicare a UE cu o viziune pentru contracararea propagandei; Studiul Consiliului Europei - Libertatea de exprimare şi media audiovizuală, luând act şi de jurisprudența CEDO, aprilie 2016). Şi în plan intern au avut loc mai multe conferinţe internaţionale pe subiectul contracarării propagandei externe ca mijloc de asigurarea a securităţii statului. Ultima conferinţă a avut loc la Chişinău sub egida Parlamentului RM în luna iulie 2016 cu invitarea multor experţi internaţionali din domeniu. Tot în 2016, de către societatea civilă din domeniu, cu susţinerea partenerilor externi, a fost realizat un studiu aprofundat pe subiectul securizării spaţiului informaţional", se scrie în textul legii.

Deputatul PLDM a spus că fracțiunea sa a susținut proiectul, însă a adăugat că sunt "îngrijorați de propagana internă, nu doar de cea externă".

"Regretăm că s-a purces atât de repede la a votarea în a doua lectură, dar noi susținem securizarea spațiului informațional din Republica Moldova", a declarat Deliu.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub