(doc) Parlamentul a aprobat în lectură finală Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media

Parlamentul a examinat și aprobat astăzi în a doua lectură Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova.

(doc) Parlamentul a aprobat în lectură finală Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media
(Foto: UNIMEDIA)

Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova descrie situaţia din domeniul mass-media şi identifică problemele existente. Scopul  acesteia este  să servească drept punct de referinţă pentru politici publice coerente în domeniul mass-media, politici menite să fortifice rolul sistemului mediatic în asigurarea dreptului constituţional la informaţie al cetăţenilor şi în consolidarea unei societăţi democratice.

Între obiectivele Concepţiei este stabilit un cadru normativ eficient de reglementare a activităţii mass-media care să asigure funcţionarea acesteia pe principii democratice şi într-un spaţiu mediatic securizat. La fel, un cadru juridico-economic care să asigure gestionarea domeniului mass-media ca agent economic specific în condiţiile economiei de piaţă şi concurenţei loiale, menit să fortifice sustenabilitatea economico-financiară a mass-media şi independenţa ei editorială. Un alt obiectiv se referă la procesul de profesionalizare a domeniului, care să răspundă necesităţilor mass-media, dar şi provocărilor la care este supusă în noile condiţii şi realităţi.

Pub

„Cadrul juridic de reglementare a activităţii mass-media se dezvoltă, în mare, pe două căi: elaborarea şi adoptarea de noi legi conforme standardelor europene şi ajustarea conţinutului legilor adoptate anterior la rigorile legislaţiei europene. Reglementările naționale ale activității mass-media în bună parte răspund celor mai bune practici internaționale. Totuși, ele nu sunt nici suficiente, nici eficiente. O retrospectivă a mai multor studii și cercetări efectuate în ultimii ani permit a scoate în relief lacune ce necesită remediere, între care:

 • · lipsa unei viziuni de ansamblu sau a unei concepţii generale de dezvoltare a mass-media pe principii și valori democratice și care ar servi drept punct de referință pentru crearea/completarea/ajustarea legislației menite să asigure evoluția domeniului mediatic;
 • · insuficiența normelor juridice pe măsură să asigure protecția spaţiului informaţional naţional, în general, și a spațiului mediatic, în particular, de produsele mediatice cu caracter propagandistic și manipulator, care generează surparea suveranității informaţionale a statului; · lipsa de mecanisme juridice care ar asigura independența reală a mass-media, precum și a autorităților de reglementare și de supraveghere din domeniu;
 • · lipsa mecanismelor juridice de protecție a mass-media de acțiuni subversive din interior sau din exterior;
 • · lipsa în legislația în vigoare a noțiunilor și definițiilor cu referire la pluralismul mass-media, precum și insuficiența normelor legale ce ar stimula pluralismul mediatic;
 • · lipsa în legislația în vigoare a noțiunilor și definițiilor cu referire la media online, lipsa reglementărilor minime necesare de funcționare a acesteia;
 • · lipsa unor reglementări separate sau diferențiate pentru mass-media locală/regională;
 • · intervenţia frecventă şi, uneori, inadecvată în conţinutul legilor în vigoare, fapt ce dinamitează stabilitatea necesară cadrului juridic.

În pofida unor realizări pe segmentul creației legislative, sunt necesare eforturi conjugate pentru asigurarea funcţionării nestingherite a presei în conformitate cu uzanţele internaţionale în domeniul mass-media”, se arată în proiectul de lege.

Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a declarat pentru UNIMEDIA că: „În general este un document bun care ar putea, daca va fi implementat, să aducă îmbunătățiri semnificative pe piața media, în special în ceea ce ține de pluralismul și diversitatea acesteia. Însă noi am avut documente de politici bune in domeniul media, si nu numai, care au rămas doar pe hârtie. Sper să nu se întâmple același lucru și cu aceasta Concepție. Oricum este bine ca vom avea un document conceptual în domeniul media. Reamintesc ca asta a fost si una din cerințele Forumului Mass-Media din R. Moldova în „Foaia de parcurs pentru dezvoltarea mass-mediei"”.

Proiectul de lege a fost aprobat cu votul a 53 de deputați. 

Cum ți s-a părut articolul?
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Pub