(doc) Cum își propune Ministerul Economiei să lupte împotriva corupției

Guvernul a aprobat astăzi mecanismul de elaborare și coordonare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție pentru anii 2018-2020.

Foto: UNIMEDIA

În calitate de autorităţi responsabile de elaborarea şi implementarea Planului sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice au fost desemnate Ministerul Economiei şi Infrastructurii şi Agenţia Proprietăţii Publice.

Astfel, cu suportul consilierului de integritate sectorială, desemnat de Centrul Naţional Anticorupţie, au fost identificate principalele problemele şi riscuri aferente administrării şi deetatizării proprietăţii publice, care au stat la baza elaborării proiectului Planului sectorial anticorupţie.

Ţinând cont de cauzele apariţiei corupţiei în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice a fost stabilit obiectivul planului sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, care constă în dezvoltarea şi implementarea prioritară a standardelor de integritate, a responsabilităţii, transparenţei şi rezistenţei la riscurile de corupţie în administrarea patrimoniului public de către funcţionarii publici, precum şi angajaţii întreprinderilor de stat. Intru realizarea obiectivului propus şi depăşirea problemelor identificate au fost formulate următoarele priorităţi:

1) Inventarierea, înregistrarea dreptului de proprietate şi monitorizarea eficientă a patrimoniului public;

2) Asigurarea transparenţei în procesul de înstrăinare şi administrare a patrimoniului public; 3) Rernedierea lacunelor şi inconsistenţelor actelor normative;

4) Lichidarea fenomenului abuzului de putere şi depăşire a atribuţiilor de serviciu;

5) Perfecţionarea managementului întreprinderilor de stat şi a patrimoniului lor.

Pentru obţinerea rezultatelor scontate, în Plan se stabilesc acţiuni concrete, instituţiile responsabile, termenul de realizare şi sursa de verificare, iar responsabili de colectarea informaţiei privind implementarea acţiunilor şi raportarea trimestrială Secretariatului Grupurilor de Monitorizare din cadrul CNA, se desemnează Ministerul Economiei şi Infrastructurii în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice. Realizarea proiectului dat nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006, astfel decăzând necesitatea examinării acestuia de Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Proiectul este supus dezbaterilor publice, fiind plasat pe pagina web a Ministerului Economiei şi Infrastructurii, www.mec.gov.md, la compartimentul Transparenţa/Anunţuri de proiecte şi consultări publice.

Pub

Raportează o eroare

Știm că nu suntem perfecți.

Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER pentru a o expedia editorilor noștri.

Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.