Caritas Republica Cehă contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor sociale și medicale din Moldova

Proiectul "Sprijin și asistență pentru sectorul social al Moldovei 2017-2019", finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de Caritas Republica Ceha în parteneriat cu “People in Need” și AO HomeCare” vine cu noi oportunităţi pentru viitorii specialişti din domeniul asistenţei sociale şi medicale.

Caritas Republica Cehă contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor sociale și medicale din Moldova
(Foto: Caritas Republica Cehă)

Proiectul este în concordanță cu prioritățile strategice ale Guvernului Republicii Moldova (definite în documentul strategic Moldova "2020") și prioritățile UE (definite în documentele aliniate la Acordurile de Aderare). Proiectul va sprijini eforturile instituțiilor publice locale de a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale și de a sprijini procesul de dezinstituționalizare și de a ajuta autoritățile locale să facă față provocărilor rezultate din descentralizare.

O parte importantă a acestui proiect constituie Programul inițiat de Craitas Republica Ceha „Make a connection” scopul căruia este de a stabili o legătură între furnizorii de servicii comunitare / ONG-urile care acționează ca furnizori de servicii sociale și socio-medicale și studenții instituțiilor de învățământ superior din domeniu: instituții de învățământ Colegii și Universități din domeniul medico-social.

Pentru că sectorul social din Moldova se confruntă cu lipsa continuă de forță de muncă stabilă, iar organizațiile implicate în furnizarea de servicii sociale se confruntă cu obstacole în recrutarea, formarea și menținerea voluntarilor ca o resursă vitală a centrelor - proiectul prevede crearea unui instrument funcțional care să permită și să faciliteze implicarea stagiarilor și a voluntarilor în prestarea serviciilor sociale.

Proiectul prevede dezvoltarea și integrarea managementul sistemic al serviciilor sociale la nivel regional și municipal prin creșterea capacităților și a dialogului dintre părțile interesate.

Astfel, studenţii au oportunitatea să facă un internship în cadrul ONG-urilor, unde îşi vor pune în practică cunoştinţele, vor învăţa de la profesionişti şi vor acumula experienţă practică.

În cadrul proiectului s-au înscris 12 instituții de învățământ, care s-au obligat să delege cel puțin 2 studenți care vor face stagierea în cele 8 ONG-uri participante la proiect.

Lista instituțiilor de învățământ:

- Universitatea Liberă Internațională din Moldova,
- Universitatea de Stat din Moldova,
- Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, din Chișinău,
- Universitatea de Stat „Alecu Russo”; din Bălți,
- Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul,
- Colegiul Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Lipcani,
- Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei,
- Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”; din Soroca,
- Colegiul de Medicina din Bălți,
- Centrul de excelenta in medicina si farmacie „Raisa Pacalo”,
- Colegiul de Medicină din Ungheni,
- Colegiul de Medicină din Orhei

Lista ONG-urilor:

- Fundația de binefacere Caritas Moldova
- Asociatația Neoumanist, Strășeni,
- Asociația de Nursing din RM
- Aripile Speranței, Orhei
- AO Cuget, s. Izvoare, r. Fălești
- Generația Pro, Ștefan-Vodă
- Centrul Socio-Medical Rebeca, mun. Bălți
- AO Home Care

Programul a demarat în 2017 și se va derula pe parcursul a trei ani. În prima parte a proiectului, Caritas Republica Cehă a organizat câteva focus-grupuri cu studenții și reprezentanții instituțiilor de învățământ pentru a vedea care sunt așteptările acestora la capitolul stagiere. Totodată, a fost organizat un training de trei zile pentru ONG-urile înscris în program, în urma căruia fiecare organizație s-a ales cu un plan de acțiuni.

Membrii organizațiilor au învățat cum să coordoneze corect studenții și cum să-i motiveze astfel încât stagiarii să rămână să-și continue activitatea în cadrul organizației. În urma acestor activități, va fi elaborat un raport cu privire la necesitățile celor 3 target grupuri (ONG, Instițuii de învățământ, studenți) și vor fi livrate recomandările potrivit acestor necesități.

„Conform studiilor noastre, foarte multe stagieri au loc pur formal și iese studentul cu o lacună totală de cunoștințe practice. Totodată, acest eșec în cadrul stagierii și lipsa motivației îi face pe studenți să abandoneze domeniul. Mai ales că interesul pentru domeniul asistenței sociale scade vertiginos”, a explicat directorul Caritas Czech Republic în Moldova, Anastasia Para.

Caritas Republica Cehă își propune să ofere consultanță pe o perioada mai îndelungată, prin instruiri și studii de piață, fapt ce va duce la o pregătire mai bună a tinerilor specialiști.

Datorită interesului sporit al Organizațiilor Non Guvernamentale din domeniu - proiectul ar putea fi replicat și de alți donatori.

Despre Caritas Republica Cehă

Din 2004, Caritas Republica Cehă sprijină tinerii și familiile care contribuie la crearea de noi locuri de muncă. În plus, a ajutat pe mai mulți satele din Transnistria să achiziționeze mașini agricole, astfel încât sătenii să poată fi independenți din punct de vedere economic. 

De asemenea, ultimii 14 ani Caritas Republica Ceha împreună cu partenerii săi locali a implementat multiple proiecte axate pe serviciile de îngrijire la domiciliu pentru bătrâni, educație incluzivă și dezvoltarea domeniului social din RM. Un alt exemplu al modului în care Caritas Republica Cehă a ajutat Moldova sunt cursurile de meserii pentru copii din familii social dezavantajate.

În prezent, Caritas Republica Cehă se concentrează pe asistență socială, sănătate și pe sprijinirea agriculturii.

Acest articol este publicat în cadrul proiectului "Sprijin și asistență pentru sectorul social al Moldovei 2017-2019", finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub