Businessul mic și mijlociu poate beneficia de credite accesibile, cu garanții de stat, la BCR Chișinău S.A.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din R. Moldova pot obține credite de la Banca Comercială Română Chișinău SA beneficiind de garanții din partea statului, în cadrul Fondului de garantare a creditelor.
Businessul mic și mijlociu poate beneficia de credite accesibile, cu garanții de stat, la BCR Chișinău S.A.

În acest scop, Banca Comercială Română Chișinău S.A. a semnat un Acord de cooperare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) privind garantarea creditelor acordate IMM-urilor din R. Moldova de către bancă. 

  
„Fondurile de garantare a creditelor pentru IMM sunt o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la finanţare pentru agenții economici. BCR Chișinău dorește să susțină financiar toate proiectele viabile și de succes, dar care până în prezent nu aveau șansa de realizare din lipsa garanțiilor suficiente pentru asigurarea creditului,” a declarat Sergiu Sahanovschi, director executiv corporate BCR Chișinău S.A. 

„Fondurile de garantare a creditelor, prin intermediul facilitării accesului IMM la finanţare, pot stimula creşterea economică în țară prin valorificarea resurselor financiare disponibile şi neutilizate, stimulând, utilizarea eficientă a lor. Ne bucurăm că BCR Chișinău contribuie la dezvoltarea economiei naționale, prin semnarea Acordului de cooperare de astăzi”, a declarat Iulia Iabanji, director General ODIMM. 

Fondul special de garantare a creditelor a fost constituit în baza Hotararii Guvernului nr. 208 din 20.03.2001, fiind gestionat de Fondul pentru Dezvoltare Antreprenoriatului și Dezvoltarea Micului Business, iar în prezent administrat de ODIMM (instituit în baza HG nr. 538 din 17 Mai 2007), succesorul de drept al acestuia. ODIMM propune garanții atât pentru întreprinderile active, cât și pentru start-up, tineri antreprenori și lucrătorii migranți care doresc să-și deschidă o afacere. Garanțiile oferite pot acoperi până la 50% din mărimea creditului pe un termen de 5 ani în cazul întreprinderilor active, tinerilor antreprenori și lucrătorilor migranți și până la 70% din valoarea creditului pe un termen de 3 ani pentru start-up.  

BCR Chișinău S.A. deservește peste 2000 agenți economici din Republica Moldova, din care peste 90% sunt întreprinderi mici, mijlocii și micro. Facilitarea accesului la finanțare pentru IMM și micro reprezintă una din prioritățile strategice ale BCR Chișinău S.A. atât prin utilizarea eficientă a resurselor existente, cât și atragerea de resurse de la instituțiile financiare internaționale.

Publicitate

Pub

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub