Scandalul lactatelor: Autorităţile ameninţă cu sancţiuni dure, dar amână aplicarea normelor UE

Publicarea rezultatelelor unei expertize de laborator executate la comanda Fundației Est-Europene, care au arătat neconformități de calitate în 126 de probe de lactate supuse testelor de laborator, a provocat un scandal de proporții la Chișinău, punând pe jar autoritățile și lăsând consumatorii să se întrebe dacă acestea își fac treaba, scrie mold-street.com.

Scandalul lactatelor: Autorităţile ameninţă cu sancţiuni dure, dar amână aplicarea normelor UE
(Foto: Radio Cluj)

Cel mai mare producător din ţară, grupul JLC, vizat în studiu, susţine că acestea rezultate nu corespund realităţii şi că totul ar fi fost făcut la comanda cuiva.

În plus administraţia JLC se întreabă de ce rezultatele testelor au fost publicate abia după două luni după colectarea probelor, când întreprinderea nu mai poate prezenta produsele fabricate în acea perioadă pentru o expertiză suplimentară. 

Pub

Rezultatele testelor au provocat şi o serie de întrebări referitor la activitatea autorităţilor, care sunt responsabile de monitorizarea situaţiei din domeniu, dar şi faţă de autorii acestui studiu, care nu a cuprins pe toţi cei 26 de producători din Moldova.

ANSA s-a autosesizat

De implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar este responsabilă Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

În scop de elucidare a situației ANSA s-a autosesizat şi a aprobat un plan de acțiuni privind controlul la acești producători prin verificarea stocurilor de produse și neadmiterea plasării lor în rețeaua comercială fără verificare prealabilă. De asemenea, s-a decis de a verifica fiecare lot de produse importate de furnizorii externi cu prelevarea probelor la punctele de control sanitar-veterinar de la frontieră, scrie mold-street.com.

Grupe operative ale inspectorilor ANSA, s-au deplasat la întreprinderile vizate (SA JLC, SRL Bantacard, SRL Ferma cu Origini, SA Fabrica de unt din Florești, SA Lactis din Râșcani, precum și la mai multe centre comerciale din țară) unde au colectat mostre de produse lactate pentru prelevare la indici de calitate microbiologici, fizico-chimici, reziduuri de antibiotice, inclusiv originea grăsimilor din produse fabricate.

La Centrul Republican pentru Diagnostică Veterinară au fost prezentate pentru testări 120 de probe (în expertiza Fundaţiei au fost 126 de probe n.r.).

Rezultatele investigațiilor de laborator ar urma să fie făcute publice luni, 12 februarie. ANSA însă nu precizează însă când va ajunge cu verificarea și la restul procesatorilor, scrie mold-street.com.

26 de întreprinderi de procesare sunt verificate de patru ori pe an

Miercuri, 7 februarie, ANSA a convocat şi o reuniune cu participarea reprezentanților Ministerelor și Departamentelor de Stat, Asociațiilor de profil și a laboratoarelor acreditate în cadrul căreia Agenția a prezentat un raport privind situația din domeniu și măsurile întrerinse de instituție pentru ameliorarea stării de lucruri în domeniul calității produselor lactate.

Potrivit lui Ion Toma, director general adjunct ANSA, activitatea de supraveghere și control de către Agenţie în domeniu se efectuează în baza unui plan multianual. Astfel punctele de colectare a laptelui sunt supuse controlului oficial de două ori pe an – respectiv 1.334 de verificări fiind întocmite 287 de prescripții şi 27 de procese verbale.

Întreprinderile de procesare a laptelui sunt verificate de patru ori pe an ceea ce constituie 104 controale (adică sunt 26 de companii de procesare a laptelui), fiind întocmite 47 de prescripții și 12 procese verbale, scrie mold-street.com.

Referindu-se la activitatea pe parcursul 2017, directorul general adjunct al ANSA a specificat că au fost prelevate 690 de probe de produse lactate, fiind constatate 48 de probe neconforme, dintre care 15 probe neconforme la prezența grăsimilor străine.

ANSA ameninţă cu sancţiuni dure şi vorbeşte de aplicarea normelor UE în domeniu

Pentru ridicarea responsabilității operatorilor din domeniu față de calitatea producției, ANSA propune înăsprirea sancțiunilor față de agenții economici care vor plasa pe piață produse falsificate, până la stoparea imediată a activității pe o anumită periodă.

Totodată pentru prevenirea și stoparea fenomenului de utilizare neconformă a grăsimelor vegetale, ANSA anunţă că a elaborat şi propuneri de modificare a legislației existente, în special a Hotărârii Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”, care stabilește criterii pentru fabricarea și comercializarea produselor lactate.

Astfel, se propune ca în produsele, în componența cărora sunt grăsimi vegetale, să fie exclusă denumirea de “produs lactat”. Totodată, produsele cu conținut de grăsimi vegetale ar urma să fie comercializate în sectoare separate de produse lactate.

Aici apar însă mai multe semne de întrebare: potrivit raportului Guvernului privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (PNAAA), acest Regulament urma să fie modificat şi aprobat încă în anul 2017, fapt care arată că Guvernul întârzie cu adoptarea unor reglementări importante în domeniul laptelui şi a produselor lactate.

Fostul minister al Agriculturii şi Industriei Alimentare raporta încă doi ani în urmă că acest proiect "este în proces de elaborare, iar în scopul consultării acestuia, în 2015 au fost organizate 2 şedinţe cu procesatorii de lapte".

Deficienţe tehnice în drum spre UE

În 2015, o versiune a proiectului a apărut pe pagina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, dar abia pe 1 decembrie 2017 şi pe particip.gov.md. Peste câteva zile documentul însă a fost retras fără vreo explicaţie. El mai poate fi găsit în cash, dacă se face o căutare pe Google, sau poate fi descărcat aici.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) au explicat retragerea documentului prin faptul că el ar avea anumite deficienţe tehnice. Încercarea de a discuta cu specialiştii responsabili de acest proiect a suferit eşec. Unul nu mai este angajat al instituţiei, iar altul e în concediu.

De notat că documentul transpune Regulamentul UE nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și elimină o serie de lacune existente în actualele reglementări, scrie mold-street.com.

De asemenea, se stabileşte o claritate la capitolul de termeni și definiții, denumiri comerciale și norme comune aplicate pentru lapte și produse lactate destinate consumului uman și de a alinia prevederile cu legislația comunitară. Adoptarea şi aplicarea documentului ar permite facilitarea schimburilor comerciale cu țarile din UE, cu lapte și produse lactate, în cazul conformării tuturor cerințelor înaintate, se menţiona în nota de argumentare. 

Guvernul întârzie 

Alt document ce urma să fie aprobat în anul 2017, menţionat de Executiv în PNAAA este proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză şi testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct.

Documentul a fost plasat pe particip.gov.md abia pe 26 decembrie 2017 şi el va transpune legislația comunitară prin stabilirea unor metode de referință în materie de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct.

Proiectul prevede între altele "stabilirea metodelor care să permită determinarea substanței uscate, a conținutului de substanțe grase, a conținutului de substanțe uscate degresate, a conținutului în azot total, a conținutului de proteine și a masei volumice".

Experţii avertizează că o posibilă aplicare întocmai şi fără o perioadă de tranziţie de câţiva ani, a normelor UE, ar duce la închiderea majorităţii fabricilor de procesare a laptelui, dar şi a stopării colectării de lapte de la gospodăriile ţărăneşti. În consecinţă locul producătorilor autohtoni va fi luat de produsele de import.

De notat că raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în anul 2017 sunt menţionate 12 acte normative din domeniul agriculturii şi produselor alimentare pe care Guvernul s-a angajat să le adopte şi să le implementeze încă în anul trecut.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub