Mold-street: Cum se realizează una din cele 7 priorităţi în dezvoltarea ţării: Business: cu reguli clare de joc

Guvernul a aprobat extinderea cu trei ani a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, scrie mold-street.com.

Mold-street: Cum se realizează una din cele 7 priorităţi în dezvoltarea ţării: Business: cu reguli clare de joc
(Foto: UNIMEDIA)

O evaluare a mediului de afaceri existent, precum şi a rezultatelor implementării Planului de acţiuni pentru anii 2016-2017 a acestei Strategii, realizată de Ministerul Economiei şi Infrastructurii arată că din totalul de 56 de acţiuni prevăzute în Planul de acţiuni pentru anii 2016-2017, au fost realizate integral 36 acţiuni (aproximativ 65% din acţiuni).

Cine e coordonatorul şi promotorul reformelor economice

Pub

O parte de acţiuni 15 (26%) este în proces de realizare şi, la solicitarea instituţiilor statului interesate, autorităţilor locale şi asociaţiilor din domeniu, se va regăsi în planul de acţiuni pentru anii 2018-2020.

"Majoritatea acţiunilor Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător ţin de revizuirea şi optimizarea cadrului de reglementare şi analiza necesară pentru aceste activităţi. Acţiunile date vor fi implementate în mare parte de sectorul public, în colaborare cu reprezentanţii sectorului privat", susţine MEI.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, care este "coordonatorul şi promotorul reformelor economice aflate pe agenda Guvernului, responsabil pentru monitorizarea şi coordonarea procesului de implementare a Strategiei în cauză", a elaborat un nou Plan de acţiuni propus pentru implementarea Strategii în anii 2018-2020, scrie mold-street.com.

Donatorii ne vor susţine

Ministerul susţine că aceste acţiuni vor necesita alocarea de bani din bugetul de stat alocat pentru salarizarea persoanelor responsabile de reformă.

"Costul de oportunitate, care este reprezentat prin timpul acordat de către funcţionari acţiunilor prevăzute de Strategie nu a fost estimat. O parte dintre acţiuni, totuşi, necesită nişte cheltuieli directe, care nu sunt prevăzute în bugetele instituţiilor vizate. In mare parte aceste acţiuni ţin de crearea capacităţilor autorităţilor de reglementare în vederea implementării prevederilor reformelor", se arată într-o notă a Ministerului Economiei.

MEI se aşteaptă că acţiunile Strategiei vor fi susţinute şi de partenerii de dezvoltare (Banca Mondială, în special prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică; Proiectul pentru Ameliorarea Competitivităţii II (CEP II) , Proiectul de finanţare a reformei climatului investiţional din Republica Moldova, Corporaţia Financiară Internaţională (IFC); Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera în Moldova şi Ucraina (EUBAM) şi altele).

14 ani de reforme?

De notat că Reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător a fost iniţiată încă în anul 2004. Adică 14 ani în urmă. În anii 2007 - 2010, a fost implementată Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, care a fost urmată de planuri anuale de eliminare a constrîngerilor de reglementare, scrie mold-street.com.

În prezent, Reforma Regulatorie se realizează în baza Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată de Guvern pe 16 decembrie 2013 și a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2016-2017.

În plus mai este şi Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, care include, printre cele 7 priorităţi în dezvoltarea ţării, una dedicată mediului de afaceri - “Business: cu reguli clare de joc”.

Cu toate reformele ce au avut loc în acest domeniu, ce au redus din povara administrativă asupra sectorului privat, în comparație cu alte ţări din regiune, Republica Moldova încă este clasată inferior în raport cu majoritatea competitorilor săi regionali la capitolul percepţiei calităţii mediului de afaceri, măsurată prin indicatorii studiului „Doing Business” sau a altor indicatori, cum ar fi măsurările complexe conform clasamentului Indicatorii de Guvernare la nivel Mondial (IGM). O recunoaște chiar Guvernul.

De notat că Strategia este ghidată de trei obiective generale de bază, care sunt împărţite într-o scrie de obiective specifice, cu ţinte şi indicatori asociaţi: Dezvoltarea unui sistem de reglementare facilitator; dezvoltarea stimulentelor pentru implementarea eficientă a reformelor și îmbunătăţirea comunicării şi încurajarea participării la reforme a părţilor interesate.

Fiecare obiectiv are un set de indicatori SMART (specifici, măsurabili, realizabili, realişti şi limitaţi în timp), care vor permite responsabilizarea şi monitorizarea mai bună a părţilor implicate în reforme.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub