Mold-street: Criză de bani la Buget. De ce 29 de companii cu capital de stat vor fi scutite de plata dividendelor

Un proiect de Hotărâre de Guvern pevede că 27 de întreprinderi de stat şi două societăţi pe acţiuni cu capital de stat vor fi scutite de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2017, relatează mold-street.com

Mold-street: Criză de bani la Buget. De ce 29 de companii cu capital de stat vor fi scutite de plata dividendelor
(Foto: UNIMEDIA)

Valoarea scutirilor ce urmează a fi acordate pe această cale trece de o sută de milioane lei. Motivul invocat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii pentru o astfel de facilitate este faptul că banii, adică profitul net va fi utilizat "pentru investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, cu capitalizarea obligatorie a acestora (majorarea capitalului social) şi/sau acoperirea pierderilor din anii precedenţi".

Multe din aceste întreprinderi însă au realizat lucrării şi implementat proiecte guvernamentale, dar Guvernul nu a găsit bani pentru a plăti. 

Pub

Criză de bani la Buget

De exemplu, în listă sunt 24 de întreprinderi de stat din domeniul silviculturii, aflate în subordinea Agenţiei Moldsilva.

Potrivit notei de argumentare întreprinderile silvice au efectuat mai multe lucrări pentru extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră în scopul diminuării proceselor de degradare a solurilor, aşa cum prevede Planului național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anul 2014-2018.

Agenția Moldsilva susţine că a efectuat astfel de lucrări, dar din contul surselor bănești ale entităților silvice subordonate, care urmau a fi rambursate din contul Fondului Ecologic Național (FEN), bugetului național de stat și/sau altor surse.

Astfel în acest scop, urmau a fi alocate mijloace bănești în mărime de 28,66 milioane lei de la Fondul Ecologic Național.

Agenția Moldsilva susţine că în repetate rânduri a solicitat asupra necesității soluționării chestiunii ce tine de rambursarea banilor, dar nici-una nu a fost soluţionată de Guvern, pe motiv că nu ar fi bani la buget.

În plus întreprinderile silvice au suportat costuri mari pentru asigurarea cu material săditor în cadrul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea noastră”, dar Guvernul şi autorităţile publice locale a achitat doar o parte din aceşti bani. În consecinţă întreprinderile respective vor fi scutite de defalcarea la buget a profitului net obţinut în 2017.

Irosirea mijloacelor bugetare alocate pentru lucrări de împădurire

Este adevărat că nu se ştie dacă acestea au avut vre-un profit în 2017 şi dacă acesta va fi suficient să acopere cheltuielile suportate pentru implementarea proiectelor Guvernului.

De notat că întreprinderile din cadrul Moldsilva au mai beneficiat în anii trecuţi de astfel de scutiri, iar un audit al Curții de Conturi, pentru anul 2014, scoatea la iveală faptul că acestea au admis multiple nereguli, inclusiv "irosirea mijloacelor bugetare alocate pentru lucrări de împădurire și activitatea defectuoasă a acestora".

Totodată CNA constata anul trecut într-un raport de expertiză că întreprinderile respective, chiar dacă sunt scutite de defalcări la bugetul de stat și veniturile rămân integral la dispoziția acestora, nu realizează obiectivele propuse.

Calea Ferată nu are bani, iar Radiocomunicaţii se ocupă de televiziunea digitală

Alte trei întreprinderi de stat care vor fi scutite de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2017 sunt Calea Ferată din Moldova, Poşta Moldovei şi Radiocomunicaţii.

Potrivit lui Iurie Topală, în anul 2017 CFM a întregistrat un profit net de circa 7 milioane de lei, după pierderi de sute de milioane lei din anii trecuţi. Respectiv suma este una minoră. 

În plus întreprinderea are nevoie de mijloace financiare considerabile pentru a moderniza activele existente, utilizate de CFM, au grad sporit de uzură (spre exemplu: parcul de vagoane pentru pasageri este uzat complet, şi starea acestora nu corespunde cerințelor altor ţări), se arată în nota de argumentare.

Cât despre întreprinderea Radiocomunicaţii, apoi aceasta se ocupă de procesul de tranziție de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră. "Investițiile, ce urmează a fi efectuate conform Planului de dezvoltare al întreprinderii în anul 2018 întru îndeplinirea Programului menționat, se cifrează la suma de circa 1,6 milioane de euro", în timp ce în 2017 întreprinderea a înregistrat, un profit net de 6,4 milioane lei.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub