În câteva luni, mii de cereri: Peste 2300 de persoane au primit cetățenia Republicii Moldova

În perioada 19 aprilie - 31 august 2018 au fost înregistrate 2307 cereri de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere conform procedurii simplificate. Solicitanții au depus 2282 de cereri la subdiviziunile ASP din țară, alte 25 de solicitări au fost înregistrate la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.

Foto: UNIMEDIA

Procedura simplificată prevede că persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Moldovei, indiferent dacă dețin cetățenia altui stat și dacă domiciliază în țară sau în străinătate să fie recunoscute ca cetățeni ai Republicii Moldova din momentul depunerii cererii în acest sens, care conţine consimţământul solicitantului. La înregistrarea cererii, solicitanții prezintă actul de identitate aflat în posesie și documentele de stare civilă. Solicitanții care nu posedă acte de identitate sunt identificați conform procedurii stabilite de legislația în vigoare.

Principiul teritorial aplicat anterior acestei proceduri a fost exclus, astfel doritorii se pot adresa la orice subdiviziune a Agenției Servicii Publice. Cei aflați peste hotare pot depune cererile la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Menționăm că datele statistice din ultimii ani arată că dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere este cea mai solicitată procedură. Aproximativ 85 la sută din solicitanţi optează pentru acest procedeu. Anul trecut au fost depuse 1554 de cereri pentru obținerea cetățeniei moldovenești, 1309 dintre acestea vizau dobândirea prin recunoaștere.

Modificările operate la Legea cetățeniei nr. 1024-XIV care prevăd simplificarea procedurii de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova au intrat în vigoare în data de 19 aprilie 2018.

UNIMEDIA amintește că guvernarea de la Chișinău a aprobat un proiect de lege prin care Republica Moldova va acorda cetățenie persoanelor care vor contribui la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă cu o sumă echivalentă de minimum 100 mii de euro și vor investi, în unul din domeniile de dezvoltare strategică a țării cel puțin 250 mii de euro, potrivit Regulamentului cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție.

Conform documentului, domeniile de dezvoltare strategică ale R.  Moldova sunt dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unui sau mai multor bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro. Un alt domeniu prioritar este dezvoltarea sectorului financiar public și a investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, anunță moldpres.md.

Cetățeanul străin sau apatridul trebuie să aibă o bună reputație economică și financiară și să nu prezinte pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului, să nu fie implicat în cazuri de spălare a banilor sau finanțare a terorismului. Regulamentul mai stipulează că în vederea justificării bunei reputații economice și financiare, cetățeanul străin sau apatridul depune dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova care include 13 documente.

 

Pub

Raportează o eroare

Știm că nu suntem perfecți.

Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER pentru a o expedia editorilor noștri.

Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.