Al 5-lea summit EaP: Șefi de stat sau guvern din țările membre ale UE și cele șase țări ale Parteneriatului Estic se vor reuni la Bruxelles

Șefi de stat sau guvern din statele membre ale UE și cele șase țări ale Parteneriatului Estic se vor reuni la Bruxelles pe 24 noiembrie pentru cel de-al 5-lea summit al Parteneriatului Estic (EaP). Ei vor evalua ceea ce s-a realizat de la ultimul summit de la Riga în 2015, concentrându-se asupra beneficiilor tangibile oferite cetățenilor celor șase țări ale EaP.

Foto: EaP

Summitul va discuta cum să consolideze în continuare cooperarea în cele patru domenii prioritare convenite la Riga:

- economie mai puternică: dezvoltarea economică și oportunități de piață mai bune
- guvernanță mai puternică: consolidarea instituțiilor și buna guvernare
- conectivitate mai bună: intensificarea legăturilor reciproce, în special în domeniile transportului și energiei
- societate mai puternică: sporirea mobilității și contactelor dintre oameni

20 rezultate livrabile pentru 2020 în aceste patru domenii au fost identificate de către Serviciul European pentru Acțiune Externă și Comisia Europeană într-un document comun de lucru al personalului, întitulat ‘Parteneriatul Estic – Accent pe prioritățile și rezultatele livrabile cheie’. Raportul a fost prezentat pentru prima oară în decembrie 2016 și revizuit în iunie 2017.

EaP a fost lansat în 2009 pentru a promova asocierea politică și integrarea economică între UE și cele șase țări partenere din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

EaP depășește relațiile dintre guverne. Tinerii, autorități locale, societatea civilă, mass media, afacerile și alte părți interesate sunt implicate îndeaproape în evenimente secundare. În vederea pregătirii pentru summit, Uniunea Europeană, în parteneriat cu Președinția Estonă a Consiliului UE, a organizat câteva evenimente secundare cheie implicând aceste părți interesate. Mai multă informație despre evenimentele secundare și documente, recomandări și decizii elaborate în rezultat pot fi găsite aici.

Pub

Raportează o eroare

Știm că nu suntem perfecți.

Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER pentru a o expedia editorilor noștri.

Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.