ora: 20:25, 11 feb 2014
Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 70-a a acad. Ion Ababii

Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca a adresat un mesaj de felicitare academicianul Ion Ababii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”, cu ocazia aniversării a 70-a.

Cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere, preşedintele AŞM i-a dorit omagiatului sănătate, exprimând recunoştinţă şi înaltă preţuire pentru anii dedicaţi ştiinţei, fiind unul dintre întemeietorii şcolii academice de otorinolaringologie, dar şi om de stat şi excelent organizator al domeniului care l-a consacrat. Preşedintele AŞM i-a dorit aniversarului bucurii de la cei apropiaţi şi realizarea de noi proiecte derulate în comun cu cercetătorii din Republica Moldova.

În contextul aniversar, pentru rezultatele remarcabile în cercetare, otorinolaringologie, pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul medicinii, muncă ştiinţifico-organizatorică prodigioasă, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică i-a acordat academicianului Ion Ababii Medalia „Dimitrie Cantemir”, cea mai înaltă distincţie academică.

Cu prilejul aniversării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, a elaborat şi editat lucrarea „Academicianul Ion Ababii. Bibliografie”, din colecţia ediţii biobibliografice.

Volumul cuprinde patru compartimente. Primele trei părţi îl prezintă pe Ion Ababii în postura sa de medic specialist şi unul dintre întemeietorii şcolii academice de ortorinolaringologie din ţara noastră, ca un bun organizator al pregătirii cadrelor medicale, precum şi ca om de stat şi diriguitor al domeniului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova. Compartimentul al IV-lea prezintă palmaresul ştiinţific al distinsului savant care conţine peste 500 de lucrări şi elaborări.

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA