ora: 15:44, 02 dec 2015
Masă rotundă de lansare a studiului “Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova”

Astăzi, 2 decembrie 2015, viceministrul în exerciţiu al muncii, protecţiei sociale şi familiei, Nighina Azizov, a participat la masa rotundă de prezentare a studiului “Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova”.

Scopul cercetării a urmărit cunoaşterea şi înţelegerea comportamentului, atitudinilor bărbaţilor şi femeilor, a schimbărilor care se produc în atitudinile şi comportamentul acestora pentru a dezvolta, direcţiona şi monitoriza politicile în domeniul egalităţii de gen. Realizarea cercetării a permis colectarea unor date la nivel național care servesc drept referință pentru monitorizarea schimbărilor care se vor produce în atitudinile şi comportamentul femeilor și bărbaților, ca rezultat al implementării politicilor, programelor întru promovarea egalității de gen. Datele prezentate în studiu se referă la experienţe din copilărie, viaţa familială curentă, percepţia egalităţii de gen, violenţa, devianţa şi delincvenţa socială, aprecierea politicilor adresate familiei. Rezultatele studiului prezintă succesele şi lacunele în domeniul asigurării egalităţii între femei şi bărbaţi în Republica Moldova.

În cadrul discuţiilor pe marginea rezultatelor studiului, viceministrul Azizov a reiterat: „Recomandările instituțiilor internaționale dar și studiile existente în Republica Moldova converg asupra concluziei că una dintre cauzele majore ale inegalității de gen sunt atitudinile și stereotipurile de gen.” Totodată, Nighina Azizov a menționat că pe parcursul anului 2015, Ministerul a inițiat procesul de elaborare a programului național de asigurare a egalității între femei și bărbați pentru perioada 2016-2020. ”Domeniul mass-media, care va fi un domeniu cheie în viitorul program, va include propuneri ce țin de organizarea activităților de informare și sensibilizare în conformitate cu angajamentele tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”, a declarat oficialul.

Angelina Zaporojan, directorul Centrului de Drept al Femeilor, CDF a menționat că studiul este un document holistic care va ajuta actorii instituționali, politici, precum societatea civilă, în identificarea celor mai bune soluții în lupta cu percepțiile și stereotipurile existente referitoare la rolul bărbaților și femeilor în societate.

În scopul îmbunătăţirii situaţiei în domeniul egalităţii de gen, autorii cercetării vin cu recomandări pentru mai multe categorii de public-ţintă: pentru autorităţile guvernamentale, pentru autorităţile publice locale, pentru societatea civilă şi pentru mass-media.

Sondajul ”Bărbații și egalitatea de gen” în Republica Moldova a fost efectuat de Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis”, în baza Sondajului Internațional ”Bărbații și egalitatea de gen” (IMAGES”) elaborat de Promundo.

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA