ora: 11:45, 05 iul 2017
Comunitatea științifică are nevoie de încredere nu de denigrare

În contextul demarării concursului pentru suplinirea locurilor vacante de membru titular și membru corespondent al AȘM - un exercițiu de fortificare a comunității științifice, dar și o argumentare și apreciere a rezultatelor obținute de oamenii de știință, un grup de savanți, candidați la locurile vacante anunțate - m.c. Tudor Lupașcu, dr.hab., prof. Alexandru Stratan, dr.hab. prof. Maria Nedealcov, dr.hab., prof. Svetlana Cojocaru, dr.hab., prof. Victor Moraru, dr.hab., prof. Elena Zubcov, dr.hab., prof. Dumitru Țiuleanu, se adresează conducerii Academiei de Științe a Moldovei, conducerii țării și societății cu un mesaj, în care solicită susținere și solidaritate. Candidații exprimă încrederea în spiritul rațional al celor care urmează să ia decizia obiectivă de finalizare a concursului.

Cuvânt în susţinerea Omului de Ştiinţă                 

   Cercetarea ştiinţifică din ţara noastră reprezintă un element esențial al existenţei unei societăți modeme. De performanţa acestui sector de activitate umană depinde succesul avansării societăţii în ansamblu, realizarea aspiraţiilor cetăţenilor, antrenaţi în munca cotidiană.            
   Omul de ştiinţă, cercetătorul, este protagonistul acestei sfere, identificate prin imboldul irezistibil al cunoaşterii, prin efortul constant, depus zilnic în numele cauzei asumate, prin entuziasmul nedisimulat şi prin bucuria descoperirilor.            
   Dincolo de aparenţe, activitatea ştiinţifică este o muncă mai puţin spectaculoasă, efectuată cu minuţiozitate în laboratoare, în liniştea bibliotecilor, în centre şi instituţii ştiinţifice specializate.    În fond, cercetarea este un apanaj al unui grup restrâns de oameni, care şi-au legat destinul de continua implicare în dezbaterea problemelor umanităţii, încercând să găsească răspunsul la cele mai stringente provocări ale timpului cu un impact direct asupra nivelului de trai şi calităţii oamenilor.        
   Uniţi prin conştiința aparţinerii unei elite intelectuale, înzestrate cu caracteristici bine definite şi cu un limbaj ştiinţific comun, oamenii de ştiinţă veghează asupra bunului mers al lucrurilor în societate, aducându-şi contribuţia specifică la dezvoltarea ţării.  
   Pentru a asigura fundamentele solide ale acestei comunităţi nu există decât un sistem de credinţe, bazat pe o ideologie a progresului, pe recunoaşterea utilității sociale a ştiinţei şi a valorilor ei. Drept argument în favoarea acestei afirmaţii serveşte recunoaşterea internaţională a nivelului cercetării academice, materializată prin aderarea la programele FP7 şi Orizont 2020, prin participarea la multiple proiecte internaţionale, publicaţii în ediţii de prestigiu, prin implementarea rezultatelor cercetărilor in dezvoltarea economico-socială a țării.          
   În acest context, necesitatea de a consolida cu perseverenţă comunitatea ştiinţifică apare drept un imperativ al vremurilor noastre. Academia de Ştiinţe a Moldovei şi-a asumat exercitarea acestei misiuni pentru a garanta continuitatea şi performanţa demersului știinţific concertat.
   Una din sarcinile ce reiese din această misiune este dezvoltarea potenţialului uman al ştiinţei, formarea neîncetată a elitei ştiinţifice, recunoaşterea personalităţilor — deţinători ai calificaţiei supreme. 
   Recent, Academia de Ştiinţe a Moldovei a anunţat un concurs pentru suplinirea rândurilor sale. Este o datorie instituţională a AŞM, un exerciţiu de fortificare a comunităţii ştiinţifice şi o verificare a rezultatelor obţinute de oamenii de ştiinţă. Concursul a implicat mai mulţi cercetători din diverse domenii ale ştiinţei. Cu părere de rău, constatăm vehicularea în spaţiul public a unor atacuri meschine, a unor încercări de a compromite acest concurs, generate, probabil, de înţelegerea, uneori, eronată a rostului concursului desfăşurat, în viziunea noastră, cu maximă exigenţă şi cu respectarea tuturor prevederilor regulamentare. Aprigii acuzatori ai breslei academice au ajuns până la contestarea concursului în instanţa de judecată, invocând clauze nefondate. Astfel este contestată însăşi imaginea științei.
  Comunitatea știinţifică însă are nevoie de încredere, nu de denigrare, venită din ignoranţă şi aroganţă. Omul de Ştiinţă este un punct de reper în societatea actuală şi, ca niciodată, are acum nevoie de recunoaştere, de solidaritate şi sprijin.              
   Votul final al membrilor Academiei, pe care încă îl aşteptăm, va fi o evaluare a rezultatelor obţinute de către participanţii la concurs şi un imbold pentru noi realizări. Rezultatul ar conduce la reînnoirea efectivului membrilor Academiei. Avem toată încrederea în spiritul raţional al celor ce urmează să ia decizia obiectivă de finalizare a concursului.

 

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA