ora: 10:26, 11 mar 2015
Banca Mondială susține domeniul protecției mediului și gestionării resurselor naturale

Ministrul Mediului Sergiu Palihovici a avut o întrevedere cu Tamara Sulukhia, lider de programe pentru infrastructura şi energetică, aflată în misiunea Băncii Mondiale în Republica Moldova.La întrevedere oficialii au făcut schimb de opinii cu privire la obiectivele de dezvoltare ale Moldovei şi agenda de reforme a ţării, precum şi despre progresele în proiectele Băncii Mondiale în domeniul protecției mediului și gestionării resurselor naturale. 

Ministrul Sergiu Palihovici a subliniat abordarea holistică în reformarea sistemului de protecție a naturii, a evidențiat provocările existente, dar şi realizările în urma implementării mai multor proiecte susținute financiar de către Banca Mondială, care au condus la dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă și sanitație, eficientizarea sistemului de bugetare şi finanţare a măsurilor de gestionare a resurselor naturale.

 

Tamara Sulukhia a expus intenţia Băncii Mondiale de a sprijini obiectivele şi reformele asumate de către ţara noastră, accentuînd oportunitatea Moldovei de accelerare a reformelor, în contextul procesului de integrare în Uniunea Europeană. În acest sens a fort prezentat portofoliul de colaborare în domeniul protecţiei mediului (proiecte din domeniul aprovizionării cu apă, schimbarea climei, Strategia de Parteneriat pe Ţară).

 

Concomitent, a fost discutat proiectul investiţional (2 mln $) care are ca scop finisarea activităţilor în cadrul proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”. Dl Ministru a informat audiența că proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea decretului Preşedintelui RM privind iniţierea negocierilor şi aprobarea Acordului de finanţare suplimentară dintre RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizăriii Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în RM” a fost deja expediat pentru avizare instituţiilor interesate și că Ministerul Mediulu va promova acest proiect pentru aprobare.

 

Dna Tamara Sulukhia a menţionat despre faptul că Banca Mondială contează mult pe sprijinul dlui Ministru în promovarea actelor necesare pentru iniţierea negocierelor pe proiecte şi pentru reformarea Serviciului Hidrometeoriologic de Stat. Ministrul Palihovici a menţionat vis-a-vis de studiul care va fi făcut în contextul reformei instituţionale a întregului sistem de protecţie a mediului, că reformarea SHS trebuie va fi prevăzută şi în studiul făcut pentru întregul sistem. Utilă a fost și Informarea despre Fondul Climatic Verde.

 

Ţările Părţi la Convenţia Naţiunilor Unite pentru Schimbări Climatice au decis asupra formării unui Fond Climatic Verde, care pînă la moment a acumulat 10,2 billioane $, şi care va finanţa proiecte învestiţionale în domeniul schimbării climatice. Republica Moldova este eligibilă pentru a accesa acest Fond.

 

Ministerul Mediului trebuie să nominalizeze un Punct Focal de colaborare cu Fondul, care va depune proiecte, va accesa fonduri şi va implementa proiectele pentru care s-a obţinut finanţare. Lucrul analitic efectuat de către Banca Mondială a fost adus la cunoștință menționîndu-se faptul că pe parcursul ultimilor 10 ani au fost elaborate mai multe studii, în special privind impactul schimbărilor climatice în diferite sectoare. În conformitate cu activităţile din Pilonul 3 al Strategiei pe ţară RM-BM s-a iniţiat un studiu general/integru, care va uni toate studiile efectuate pînă acum şi va propune un plan de finanţare în domeniul schimbărilor climatice. Planul de finanţare bazat pe priorităţi va putea fi folosit pe viitor pentru aplicarea proiectelor la Fondul Cimatic Verde, la Banca Mondială ş.a. donatori. Studiul va fi elaborat pînă la sfîrșitul anului 2015.

 

Acest studiu analitic va arata care av fi următorul proiect pentru finanţare de către Banca Mondială în domeniul mediului. La fel, reprezentanţii Băncii au informat despre faptul că Banca Mondială intenţionează să revizuie Planul de finanţare şi este un moment oportun pentru Ministerul Mediului să işi prezinte priorităţile. În concluzie reprezentanții Băncii Mondiale au menţionat încă o dată despre faptul că sînt deschişi pentru colaborare şi discuţii, pot organiza o şedinţă cu discuţii mai detaliate și că contează pe sprijinul Ministrului în promovarea documentelor necesare iniţierii negicierilor pentru Acordul de finanţare suplimentară a proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”, la fel solicită sprijinul și în procesul de reformare a SHS.

 

Dl Ministru Palihovici a reiterat fortificarea capacităților pentru o analiză funcţională care va fi facută întregului sistem de protecţie a mediului şi că va cere și viziunea Bancii Mondiale, ori, proiectele de asistenţă tehnică şi Strategia pe ţară Republica Moldova – Banca Mondială, sînt pilonii activităţilor ce ţin de adaptarea la schimbările climatice, piloni pe care se sprijină ideea de „promovare a Moldovei verzi, curate şi rezistente”.

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA