ora: 10:03, 24 iul 2017
Academia de Științe și-a ales noi membri

La 20 iulie 2017, a fost convocată Adunarea Generală a membrilor titulari și corespondenți pentru alegerea noilor membri ai Academiei de Științe.

Adunarea generală este constituită actualmente din 46 membri titulari și 31 membri corespondenți, în total - 77 de membri. La ședință au fost prezenți 55 de membri, inclusiv 32  membri titulari și 23 membri corespondenți, ceea ce a constituit peste 2/3 din componenta membrilor titulari cu drept de vot deliberativ pentru alegerea candidaților la titlu de membru titular; și peste 2/3 din componența membrilor titulari și a membrilor corespondenți ai Academiei cu drept de vot deliberativ prezenți pentru alegerea candidaților la titlu de membru corespondenți ai Academiei. Lista personalului scriptic al Adunării generale a fost aprobat prin vot deschis.  
 
Ședința a fost prezidată de președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, în prezidiu fiind invitați președinții Comisiilor de experți: acad. Eva Gudumac, acad. Mitrofan Ciobanu, acad. Ion Bostan, acad. Alexandru Roșca.
 
Înainte de a purcede la realizarea alegerilor membrilor titulari și corespondenți, președintele AȘM a  prezentat o succintă informație privind pașii care au fost întreprinși până la ședința în cauză, care s-au derulat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare, Statutului Academiei de Științe și Regulamentului privind alegerea membrilor titulari și membrilor corespondenți. Președinții Comisiilor de experți au prezentat activitatea științifică a fiecărui candidat pe secții, iar candidații,  la rândul lor, si-au prezentat în mod succint contribuția în dezvoltarea științei în domeniul pe care îl reprezintă. 
 
Astfel, candidați recomandați pentru Adunarea Generală a Academiei de Științe din partea secțiilor de științe au fost:
Secția Științe ale Naturii și Exacte:
La titlu de academician: m.c. Tudor Lupașcu: Specialitatea - Chimie ecologică    
La titlu de membru corespondent:
dr. hab. Svetlana Cojocaru: Specialitatea – Bazele teoretice ale informaticii
dr. hab. Maria Nedealcov: Specialitatea – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
dr. hab. Elena Zubcov: Specialitatea – Zoologie
 
Secția Științe Inginerești și Tehnologice:
La titlu de academician:
m.c. Anatolie Sidorenco: Specialitatea – Ingineria nanomaterialelor și nanoproduselor
La titlu de membru corespondent:
dr. hab. Dumitru Țiuleanu: Specialitatea – Ingineria compozitelor și materialelor hibride
 
Stiințe Medicale:
La titlu de academician: m.c. Vladimir Hotineanu: Specialitatea – Chirurgie
La titlu de membru corespondent: dr. hab. Ion Lupan: Specialitatea – Stomatologie:
 
Secția Științe Sociale și Economice:
La titlu de academician: m.c. Ion Guceac: Specialitatea Drept Constituțional
La titlu de membru corespondent:
dr. hab. Alexandru Stratan: Specialitatea - Economie și management în domeniul de activitate
dr. hab. Gheorghe Avornic: Specialitatea - Teoria generală a dreptului      
dr. hab. Victor Moraru: Specialitatea - Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice
dr. hab. Veaceslav Manolachi: Specialitatea - Teoria generală a educației
 
Comisia de numărare a voturilor a fost constituită din 7 membri, care au reprezentat toate secțiile de științe:
acad. Leonid Culiuc
acad. Gheorghe Șișcanu      
acad. Vitalie Postolati                        
acad. Serafim Andrieș           
acad. Valeriu Pasat                            
acad. Eva Gudumac   
acad. Gheorghe Rusnac                     

Președintele Comisiei a fost desemnat acad. Eva Gudumac, secretar -  acad. Leonid Culiuc.
 
În rezultatul votului secret au fost atestate următoarele rezultate:
La titlul de membri titulari:
m.c Tudor Lupașcu – 30 pro, 2 contra
m.c. Anatol Sidorenco – 31 pro, 1 contra
m.c. Vladimir Hotineanu – 25 pro, 6 contra
m.c. Ion Guceac – 26 pro, 5 contra, 1 nevalabil
 
La titlul de membri corespondenți:
Svetlana Cojocaru: 52 pro – 3 contra  
Maria Nedealcov: 47 pro – 8 contra  
Elena Zubcov: 46 pro – 9 contra
Dumitru Țiuleanu: 52 pro, 3 contra   
Ion Lupan: 49 pro – 5 contra, 1 nevalabil
Alexandru Stratan:  46 pro – 8 contra, 1 nevalabil           
Gheorghe Avornic: 32 pro – 19 contra, 4 nevalabile            
Victor Moraru: 48 pro – 7 contra       
Veaceslav Manolachi: 30 pro – 24 contra, 1 nevalabil
 
Candidații la titlul de membru corespondent al AȘM, Gheorghe Avornic și Veaceslav Manolache nu au întrunit 2/3 din numărul necesar de voturi.

Președintele AȘM a felicitat membrii titulari și corespondenți nou aleși. Înmânarea însemnelor de membru titular și membru corespondent este preconizată pentru 31 august curent.
 
Președintele Duca a informat, de asemenea, membrii Adunării Generale că, CSȘDT a recomandat alegerea a patru candidați în calitate de membri de onoare ai AȘM - m.c. al Academiei Ruse, Sveatoslav Soroco; directorul Institutului de Cardiologie din România, prof. Gheorghe Tinică; profesor universitar la Clinica Universitară de Obstetrică și Ginecologie a Universității de Medicină din Greifswald, Germania, Alexandru Mustea; prof. dr. Ion Diaconescu, Universitatea din Craiova. Prezentările pentru candidații la titlurile respective au fot expuse de acad. Teodor Furdui, m.c. Viorel Prisăcari și dr.hab. Victor Țvircun. Toate candidaturile au fost aprobate prin vot deschis.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA