ora: 15:17, 14 iun 2017
Acad. Teodor Furdui ingrijorat de viitorul stiintei autohtone

În discursul pe care l-a ținut acad. Teodor Furdui, președintele Sfatului Academicienilor, la Asambleea  AȘM din 12 iunie 2017, savantul s-a arătat îngrijorat de viitorul științei autohtone, invocând atitudinea neobiectivă și chiar negativă a unor guvernanți față de știință, precum și de multiplele acțiuni provocatoare, agresive care generează diminuarea rolului Academiei, pun în pericol integritatea forului științific suprem și a științei autohtone, difuzate în mass-media, lucru ce destabilizează activitatea oamenilor de știință, discreditează Academia de Științe și conducerea ei.

Vă prezentăm în continuare discursul integral al academicianului Teodor Furdui, ținut în cadrul prestigiosului for științific.

 

Mult stimați membri ai Asambleei Academiei de Științe a Moldovei,

Vin la această tribună atât de prestigioasă în lumea științifică, fiind plin de amărăciune și tristețe, cu o senzație de durere sufletească, cauzată de mai multe aspecte.

În ultimul timp, așa evoluează lucrurile privind guvernarea științei naționale, că oamenii de știință din cadrul Asambleei, care au o așa misiune și un scop nobil de a se autoorganiza la nivel național, de a consolida forțele intelectuale ale țării întru rezolvarea problemelor științifice stringente în economie, agricultură, medicină, tehnică și celor cu caracter pur social, se convoacă pentru ultima dată.

Conform noului proiect de administrare a științei, Asambleea oamenilor de știință rămâne în istorie ca un fost eveniment. Se săvârșește o greșeală colosală cu consecințe, ce vor conduce la degradarea științei autohtone, indiferent de domeniile concrete. Se știe, că dacă dorești să distrugi o societate apoi, cea mai efectivă cale este de a o destrăma, bifurca, fracționa, diviza, în rezultat la ce și în știință se va crea o situație analogică, ca și cea din țară: lipsa conlucrării dintre Președinție, Parlament și Guvern ce se răsfrânge negativ asupra rezolvării problemelor țării. Asambleea și fostul sistem de administrare a științei autohtone au demonstrat eficacitatea lor în dezvoltarea științei autohtone, despre ce au menționat nu o dată și experții europeni. Cu regret, nici eu, nici experții europeni n-au fost auziți. Mi se creează impresia, că la noi în țară principala activitate la diverse niveluri administrative constă de a face reforme, fără a determina necesitatea, eficacitatea și consecințele acestora, comparativ cu sistemele existente.

Sunt stăpânit de sentimente triste și de neîncredere în ziua de mâine a științei autohtone și din cauza atitudinii neobiective, adeseori chiar negative a unor guvernanți față de știință, precum și de multiplele acțiuni provocatoare, agresive, ce pun în pericol integritatea Academiei și a științei autohtone, întreprinse în mass-media, ce dezorganizează activitatea oamenilor de știință și discreditează Academia și conducerea ei.

S-a ajuns la starea, când se fac aluzii răutăcioase, calomnioase, insinuări săptămânale, periodice în adresa președintelui, Academiei, a altor membri ai Academiei. O lună în urmă, în lipsa președintelui la locul de lucru, prim-vicepreședintele acad. Ion Tighineanu, împreună cu acad. Mihai Cimpoi și cu subsemnatul,  am ieșit cu o explicație în volum de ¼ de pagină, prezentată pe site-ul AȘM, în care se informa societatea referitor la situația, ce s-a creat după expirarea termenului legal al activității Asambleei. Toți autorii, printr-o scrisoare anonimă, au fost ofensați, insultați. Eu, personal, am fost învinuit agresiv, inducând în eroare societatea, că activitatea mea obștească de președinte al Sfatului Academicienilor este remunerată și nu are bază juridică. Ca specialist în psihosanocreatologie, mi se creează impresia că suntem martori la un fenomen psihic, ce se manifestă prin dereglări ale sănătății psihice cu caracter psihopat paranoic. Toate acestea sunt minciuni, bădărănii, grosolănie. Această încercare de a denigra persoanele care și-au adus un aport suficient în dezvoltarea științei, m-a și determinat de a mă adresa către toți care într-adevăr fac știință și cunosc atitudinea unor guvernanți față de știință, să ne consolidăm, să ne susținem unul pe altul în scopul nobil de a dezvolta știința autohtonă și de a manifesta o atitudine binevoitoare față de mediul academic.

Cele menționate nicidecum nu mărturisesc, că în situația creată o vină oarecare o are și conducerea Academiei, care nu întotdeauna ține cont și de opinia membrilor Academiei.

Referitor la activitatea științifică în anul 2016. Sunt sigur că institutele științifice au realizat un volum esențial de studii și au obținut rezultate fundamentale și practice noi în diverse domenii științifice, ceea ce reiese din rapoartele academicienilor coordonatori ai Secțiilor de Științe. Atât în Academie, cât și în institutele ministerelor, deși finanțarea științei și remunerarea oamenilor de știință se află la un nivel critic, insuficient, colaboratorii acestora manifestă un devotament deosebit față de știință, conștientizând că știința este factorul determinator în dezvoltarea țării, pentru ce consider de datoria mea ca membru al AȘM și președinte al Sfatului academicienilor, să le exprim cele mai sincere sentimente de recunoștință.

Ca și în anii precedenți au activat cu succes și colaboratorii Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie. Institutul a întreprins și va întreprinde eforturi în dezvoltarea noii științe - sanocreatologia, fondate aici în Academie. În anul de dare de seamă Institutul a activat în cadrul psihosanocreatologiei – un domeniu nou al sanocreatologiei, care are ca scop elaborarea teoriei și practicii formării și menținerii dirijate a sănătății psihice. Au fost introduse noi noțiuni în știință, elaborate noi concepte, revizuite abordările existente în psihologie și neuroștiință. A fost elaborat și publicat primul volum al Tratatului „Bazele științifice și practice ale sanocreatologiei”, în care se elucidează problema sănătății și căile de soluționare.

Cu deosebită plăcere doresc să menționez, că sanocreatologia, în special psihosanocreatologia, continuă tot mai mult să fie recunoscută pe plan internațional. Institutul în repetat este invitat de a ține discursuri plenare la Congresul internațional interdisciplinar „Neuroștiința pentru medicină și psihologie” și la Congresul fiziologilor din statele CSI.

O altă dovadă de recunoaștere a rezultatelor științifice, obținute în cadrul psihosanocreatologiei prezintă și participarea Institutului în calitate de coorganizator al Congresului internațional interdisciplinar „Neuroștiința pentru medicină și psihologie”.

În același timp, sunt nevoit să accentuez, că finanțarea Institutului este la un nivel insuficient, deși este preocupat cu rezolvarea unea din cele mai alarmante probleme de pe mapamond – problema sănătății, de care depinde viitorul societății, ce îi atribuie Institutului statutul de instituție unică.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA