ora: 09:22, 25 sep 2017
A avut loc ședința lărgită a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică

La 22 septembrie 2017 a avut loc ședința lărgită a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AŞM, prezidată de președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca. La ședință au participat membrii Consiliului Suprem, membrii Academiei de Științe, directorii de institute, conducerea Secțiilor de științe, șefii de direcții din cadrul Consiliului Suprem. 

Membrii CSȘDT au aprobat propunerile de buget şi volumul alocaţiilor pentru sectoarele „Ştiinţă şi Inovare” şi „Educaţie” ale organizaţiilor din cadrul AŞM pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2020. Proiectul a fost prezentat deșeful Direcţie politică economică şi finanţe a AȘM,Olesea Negruță.În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale, limita de cheltuieli pe anul 2018 pentru sectorul „Ştiinţă şi inovare” este de 467 205,8 mii lei, inclusiv: cheltuielile de la buget  - 366 333,9 mii lei, venituri colectate din surse interne – 47 068,4 mii lei şi 53 803,3 mii lei – din surse externe.
 
Totodată, în contextul acuzațiilor lansate recent in mass-media și pentru a stopa circuitul informațiilor false privind gestionarea defectuoasă a mijloacelor financiare de către Academia de Științe, raportorul de la Direcția politică economică și finanțe, a prezentat sumaalocațiilor bugetare totale în sfera științei și inovării pentru anul 2017, care constituie366 mln lei - de la bugetul de stat și 118,9 mln lei–extrabuget, din alte surse inclusiv proiecte economice și internaționale, ceea ce constitutie circa 25%.155,2 mln lei au fost  alocații pentru institutele ministerelor de ramuri și universități  - 32%.
 
În același context al stop falsului, privind informația eronată care se difuzează în societate, anumite precizări au fost expuse de către Secretarul științific general al AȘM, dr.hab. Aurelia Hanganu, precizări și argumente pe care Academia de Științe le-a făcut nu o singură dată atât pentru opinia publică, cât și pentru autorități. În acest sens, au fost reiterate cele mai importante rezultate științifice obținute de comunitatea științifică pe parcursul anului 2016: în sistemul de cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic au activat 58 de organizații, 3029 de cercetători științifici, dintre care 1307 doctori în științe și 383 doctori habilitaţi, care și-au desfășurat activitatea în cadrul a 245 de proiecte naționale, 106 proiecte bilaterale și internaționale. Ponderea tinerilor cercetători până la 35 de ani, din numărul total al cercetătorilor, este de 24%.În urma activității de cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic au fost publicate 10  mii de lucrări științifice, dintre care 1058 de articole în reviste naționale recenzate și 1216 în reviste și culegeri internaționale. Au fost obținute 144 brevete de invenții. Rezultatele cercetărilor au fost apreciate cu peste 500 de medalii și diplome în cadrul expozițiilor naționale și internaționale. Un exemplu elocvent poate servi elaborarea unui sistem pentru reglarea temperaturii pacienților cu accident vascular cerebral, care permite mărirea timpului de intervenție a medicilor de la 4 la 15 ore și sporește rata de supraviețuire a pacienților cu 50% (Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, Institutul de Medicină Urgentă).
Alte 10 realizări științifice de valoare din Republica Moldova în 2016, pot fi accesate aici
 
În cadrul participării în programul European Orizont 2020, Moldova a depus peste 250 de proiecte din 280 de orgnizatii, dn care 70% constituie AȘM și institutele de cercetare, 20% - universitățile și 10% - IMM și ONG.
 
Dată fiind vehicularea în spațiul public a unor informații ce vizează patrimoniul AȘM, cu anumite precizări asupra stării actuale a patrimoniului AȘM a venit și vicepreședintele AȘM, Mihai Vieru, care a reiterat, că până în anul 2004 a fost înregistrat doar un bun patrimonial. La moment, sunt înregistrate 117 clădiri și 47 terenuri. Din 2004 până astăzi au fost înstrăinate trei bunuri de către Ministerul Economiei și Guvern, fără acceptul Academiei. 
 
Șeful Direcției politici, Igor Serotila, a prezentat câteva precizări privind procesul de promovare și adoptare a amendamentelor la Codul cu privire la știință și inovare. Viziunea și conceptul de reformă a fost elaborat în cadrul Academiei de Științe, fiind discutate și aprobate de comunitatea științifică atât în cadrul Adunării generale a membrilor forului științific și Asambleei Academiei de Științe, cât și cu Ministerul Economiei și cel al Educației. Conținutul proiectului de lege, adoptat recent de către Parlament, corespunde în proporție de 85-90% viziunii oamenilor de știință, divergențele esențiale constituind modificările introduse de către Guvern în procesul de definitivare a proiectului.
 
CSȘDT a aprobat rezultatele concursului de cercetare dintre Academia de Științe a Moldovei și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI). De asemenea, a  fost aprobată finanțarea proiectelor bilaterale în derulare pentru anul 2018 (România, Ucraina, STCU, Water Works 2014-2015, danube Reional Call), precu, și anuțarea apelului comun IC4WATER (raportor, dr. Lidia Romanciuc, director CPI).
 
În cadrul ședinței au fost înmânate premiile Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2016.
 
Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, a aprobat în unanimitate acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa scriitorului Paul GOMA, pentru întreaga sa creație artistică. Candidatura lui Paul Goma a fost înaintată de Consiliul Științific al Institutului de Filologie și recomandată de Biroul Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM.
 
Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA