PLDM propune modificări la legea cu privire la PG

Deputații din fracțiunea PLDM au elaborat un proiect de lege care vizează alegerea și demiterea procurorului general, transmite UNIMEDIA cu referire la un comunicat al grupului parlamentar.
PLDM propune modificări la legea cu privire la PG
Valeriu Streleț, liderul fracțiunii PLDM (Foto: UNIMEDIA/Igor Vrabie)

Autorii proiectului propun completarea Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, astfel încît să fie reglementat exact procesul de selectare a candidaţilor la funcţiile de Procuror General, de prim-adjunct și adjuncți ai acestuia, astfel încât numirea lor să se facă într-un mod transparent.

Selectarea candidaţilor pentru funcția de procuror general și adjuncți ai acestuia urmează să se facă prin concurs public, organizat de Comisia juridică numiri și imunități a Parlamentului și Consiliul Superior al Procurorilor.

De asemenea, autorii proiectului propun reglementarea expresă a condiţiilor și aptitudinilor ce trebuie să fie întrunite de persoanele care vor fi numite în funcţiile vizate.

Ținând cont de faptul că prevederile legale în vigoare nu prevăd aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea jurământului de către procurori, deputații PLDM propun să fie făcute unele completări la capitolul demiterea procurorilor și anume includerea în lege a două temeiuri noi pentru eliberarea din funcție a acestora:
„d1) încălcarea, prin acţiunile sau inacţiunile sale, a jurământului depus în condiţiile art. 41 alin. (1) și art. 391 alin. (11);
d2) neasigurarea caracterului operativ şi eficient al activităţii de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi intereselor generale ale societăţii.

Alte modificări vizează independenţa procurorilor în îndeplinirea atribuţiilor procesuale, în vederea asigurării căreia autorii propun eliminarea ingerințelor procurorului ierarhic superior în adoptarea deciziilor cu caracter procesual a subalternilor săi. Astfel va fi consolidată independența şi autonomia procurorilor în adoptarea deciziilor şi asigurarea desfășurării activității acestora într-un mod obiectiv şi imparţial, fără a permite careva influenţe din exterior.

Pub

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub