PLDM propune instituirea unei noi funcții în Parlament

Deputații din fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova au elaborat un Cod de etică și conduită a deputatului în Parlament. Liberal-democrații propun instituirea unei noi funcții în Parlament, cea de comisar pentru etică, transmite UNIMEDIA.
PLDM propune instituirea unei noi funcții în Parlament
Deputații în Parlament (Foto: UNIMEDIA/Igor Vrabie)

Proiectul conține reglementări în vederea stabilirii normelor de conduită a deputaților pe durata mandatului în afara ședințelor plenare și comisiilor permanente ale Parlamentului precum și în cadrul dialogului cu partenerii internaționali, în raportul cu cetățenii și mass-media

Comisarul pentru etică, care se va încadra în statele de personal a Secretariatului, va beneficia de independență în activitatea sa și va fi protejat de imunitate contra acționării în instanța de judecată în materie civilă, în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu. Apriori, este necesar de menționat că proiectul de lege a fost elaborat încât să nu aducă nici o atingere sau limitare a drepturilor și imunității deputaților.

Procedura de investigare, examinare și sancționare a deputaților pentru nerespectarea prezentului cod și prevede următorii pași:

1)    Sesizarea/autosesizarea Comisarului pentru etică;
2)    Investigarea cazurilor de încălcare a eticii de deputat;
3)    Temeiurile de clasare a cazurilor de încălcare a eticii de deputat;
4)    Forma și conținutul raportului de investigare.

Raportul comisarului pentru etică va fi examinat de Comisia juridică, numiri și imunități. În același timp Comisia va fi organul în care deputatul vizat în investigație va putea contesta raportul și sancțiunile propuse de comisar. Comisia va propune Ppenului Parlamentului ultima sancțiune.

Pentru nerespectarea de către deputați a art. 4, Capitolelor II și III a proiectului se prevăd următoarele sancțiuni:

·     mustrare;
·     aducerea de scuze publice;
·     pierderea dreptului la îndemnizația prevăzută la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament;
·     întoarcerea către donator a cadoului,  valorii acestuia, gestului de ospitalitate, sumei bănești sau beneficiului, avantajului primit;
·     rambursarea oricărui profit, avantaj, beneficiu ilicit;
·     rambursarea îndemnizațiilor primite în calitate de deputat, pentru perioada duratei acțiunii de violare a prezentului Cod, în caz de violare continuă;

·     suspendarea temporară a participării la toate sau la o parte din activitățile Parlamentului pentru o perioadă care poate să dureze între 2 și zece zile consecutive în care Parlamentul sau oricare din organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc.

De asemenea, proiectul vine să interzică expres acceptarea cadourilor și beneficiilor care ar putea aduce atingere sau știrbi din obiectivitate în exercitarea atribuțiilor parlamentare, stabilind în acest sens un plafon de 150 unități convenționale (pentru cadouri și alte suvenire) pe parcursul a 12 luni.

La elaborarea prezentului proiect au fost studiate codurile de conduită a deputaților din 14 state din Uniunea Europeana, Comunitatea Statelor Independente, America de Nord și Australia.

Citește aici întreg comunicatul PLDM.

Pub

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub