Câte legi încalcă și ce interese promovează proiectul de liberalizare a capitalului

După reacții negative din partea societății civile și a organizațiilor financiare internaționale la proiectul de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, și unele instituţii publice, inclusiv subordonate Parlamentului au exprimat opinii critice la adresa iniţiativei.

Câte legi încalcă și ce interese promovează proiectul de liberalizare a capitalului
(Foto: europasscenter)

Într-un document voluminos de peste 50 de pagini (452-2016-aviz-cna), Centrul Național Anticorupție (CNA) – instituția principală responsabilă de combaterea infracțiunilor economice și a corupției – semnalează o serie de deficiențe și riscuri ale proiectului. Reprezentanții Centrului notează că prevederile proiectului contravin Constituției, iar la promovarea lui s-au neglijat o serie de factori de principiu inclusiv transparența și argumentarea economică, scrie europasscenter.

Inițiativa este de natură să favorizeze persoanele de rea-credință și infractorii, și ar putea rezulta în condamnarea Republicii Moldova la CEDO pentru încalcă drepturile omului, deoarece va permite preluarea frauduloasă a proprietăților.

Pub

Iertarea de păcate fiscale

Proiectul de lege promovat de un grup de deputați (proiectul-452-2016-ro), printre care se regăsește și speakerul Andrian Candu, presupune două măsuri esențiale, și anume:

  • Stimularea fiscală prin anularea majorărilor de întârziere și a amenzilor aferente bugetului de stat, fondurilor asigurărilor sociale de stat și asigurărilor obligatorii de asistență medicală, care au fost impuse de către Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Casa Națională de Asigurări Sociale, alte autorități competente. Măsura se referă și la plățile din sistemul de evidență specială, neachitate la data punerii în aplicare a acestei legi, inclusiv amânate și eșalonate conform legislației în vigoare cu condiția achitării impozitelor, taxelor și altor plăți aferente bugetului de stat, asigurărilor sociale de stat și asigurării obligatorii de asistență medicală.

Subiectul liberalizării trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova sau reprezentant legal al acestuia, iar subiect al stimulării fiscale este persoana fizică sau juridică care practică activități de întreprinzător.

Constituția, la o parte

Autorii proiectului încalcă până şi legea supremă, în special art. 131, alin. 4, care prevede că „orice propunere legislativă sau amendament, care atrage majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau a împrumuturilor, precum și majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, poate fi adoptată numai după ce este acceptată de Guvern”.

Astfel înregistrarea și votarea în prima lectură a acestui proiect s-a efectuat în lipsa acceptului exprimat în prealabil de către Guvern, ceea ce înseamnă că procedura a fost viciată și că ulterior – dacă inițiativa devine lege – ea poate să fie declarată neconstituțională.

Același lucru l-a subliniat și Curtea Constituțională într-o hotărâre pronunțată în anul 2014.

Experții CNA avertizează că obținerea unui aviz pozitiv din partea Guvernului înainte de lectura a doua pe marginea proiectului ar putea să nu fie suficient pentru eliminarea riscului de neconstituționalitate, deoarece ar putea să apară diferite interpretări la noțiunea ”în prealabil”. Totodată, ei au constatat că promovarea proiectului s-a făcut cu încălcarea rigorilor de asigurare a transparenței decizionale – termenul prevăzut de legislație pentru dezbateri publice (15 zile) nu a fost respectat.

Proiect cu derogare de la politicile bugetar-fiscale

Aspectele de neconstituționalitate sunt semnalate și de către Direcția Juridică a Parlamentului (452-2016-aviz-dj), care mai constată că, sub aspect conceptual, proiectul de lege este înaintat prin derogare şi de la politicile publice în domeniul bugetar-fiscal, stipulate în HG nr. 1011 din 26.08.2016 și în politica bugetar-fiscală aprobată de Parlament.

Aceste documente prevăd armonizarea politicii fiscale și a legislației fiscale naționale, inclusiv în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană (Capitolul referitor la libera circulație a capitalurilor și stabilirea modalităților pentru continuarea liberalizării). În aceeași ordine de idei, proiectul este în derogare și de la prevederile legislației fiscale, din care rezultă clar că impozitele și taxele de stat și locale se stabilesc, se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea și completarea Codului Fiscal (art. 7).

Argumentele autorilor, manipulatorii

Raportul de expertiză al CNA menționează că autorii nu au dezvăluit obiectiv și suficient în nota informativă efectele economice, sociale și impactul asupra sistemului de asigurare a justiției, integrității, combaterii corupției și spălării banilor. Mai mult, nota informativă conține multiple discrepanțe în descrierea prevederilor proiectului în comparație cu prevederile propriu-zise, situație care duce la confuzii și manipularea opiniei publice despre scopul real al proiectului.

De altfel, nici CNA nu a putut determina scopul real „în condițiile în care nici proiectul, nici nota informativă nu prevăd expres scopul promovării proiectului, iar impactul scontat descris de autori în nota informativă nu este argumentat din punct de vedere economic”.

În același timp, aceștia deduc că inițiativa „conține foarte multe prevederi cu un potențial periculos pentru funcționarea politicilor naționale anticorupție și anti-spălare a banilor”.

Pe cine favorizează iniţiativa

Specialiștii Centrului notează că autorii proiectului recunosc că acea parte a capitalului care urmează a fi liberalizat se află în afara circuitului legal și admit indirect că acesta ar putea proveni din încălcarea legislației în vigoare. Or, în situația dată “conceptul liberalizării capitalului devine echivalent cu cel al legalizării capitalului din afara circuitului legal, apropiindu-se de un concept al spălării banilor de proveniență infracțională”. În susținerea acestei ipoteze, cei de la CNA constată că proiectul nu conține garanții de liberalizare a capitalului din surse licite.

Întregul material îl citiți pe europasscenter.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub