Republica Moldova şi perspectivele integrării în Uniunea Europeană

Despre integrarea R. Moldova cu statele Uniunii Europene se scrie şi se vorbeşte mult, dar nu întotdeauna în cunoştinţă de cauză. Mişcarea Acţiunea Europeană, un partid politic care îşi propune drept scop integrare R. Moldova în spaţiul euro-atlantic şi care reprezintă cel mai consecvent interesele a peste 65 % din electoratul basarabean şi transnistrean de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană (UE), a decis să-şi verifice poziţiile şi corectitudinea tezelor privind căile de aderare a R. Moldova la UE. Cu acest scop, MAE a organizat o conferinţă ştiinţifică internaţională care şi-a desfăşurat lucrările pe data de 14 decembrie 2008 în Sala de conferinţe a Hotelului Leo Grand.
Republica Moldova şi perspectivele integrării în Uniunea Europeană
(Foto: ae.md)

Şedinţele conferinţei au fost moderate de Cristian Silviu BUŞOI, europarlamentar, şi Anatol PETRENCU, prof. univ., dr.-hab., preşedintele MAE.

Conferinţa a început cu un Cuvânt de deschidere, rostit de preşedintele MAE, dl Anatol PETRENCU. El  a menţionat că „reformarea instituţională este unicul mod de accedere a R. Moldova în Uniunea Europeană. Integrarea în UE nu este altceva decât modernizarea instituţiilor guvernamentale, construirea unui stat de drept şi promovarea reformelor economice şi sociale, care să motiveze forţa de muncă să activeze în ţară, şi nu peste hotare. Potrivit preşedintelui MAE, care şi-a asumat organizarea evenimentului, scopul conferinţei a constat „în formularea unor recomandări adresate societăţii civile şi partidelor politice, pentru a se depăşi starea de stagnare în care se află actualmente Republica Moldova”.

În comunicarea Drumul R. Moldova spre Europa trece prin România, ca avocat firesc al celui de-al doilea stat românesc, doamna dr. Vitalia PAVLICENCO, deputat, preşedinte al Partidului Naţional Liberal, a încercat să răspundă la întrebarea „De ce R. Moldova a pierdut 17 ani?” Pentru că R. Moldova „a fost mereu extrem de puternic influenţată de Rusia, care, intr-un fel sau altul, a controlat clasa politică. Nu a existat, din păcate, un sprijin substanţial din altă parte, pentru a putea ieşi de sub influenţa rusă, care a generat un mod de a fi al clasei politice, făcând-o, constant, dependentă de Moscova. În aceste condiţii, având o clasă politică şantajabilă, care nu a avut curajul să manifeste voinţă politică pro-NATO şi UE, Moldova rămâne orfana războiului rece, riscă să rămână orfana Europei şi uitată de toţi, rămâne victima Pactului Molotov-Ribbentrop, de unde ni se trag toate relele, rămâne un teritoriu căzut nu numai din istorie, dar şi din geografie. Aceasta nu e percepţia doar a oamenilor simpli”. V. PAVLICENCO a analizat politica autorităţilor de la Chişinău - politică de mimare a integrării R. Moldova în UE - şi a formulat propuneri concrete privind perspectivele ţării noastre.

A urmat cu un discurs E.S. dl Filip TEODORESCU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în R. Moldova. „Integrarea în Uniunea Europeană este un proces individual, în care sunt importante eforturile şi hotărârea de care dă dovadă clasa politică”, a declarat Filip Teodorescu. „Integrarea României în UE a reprezentat o etapă nouă în relaţiile dintre România şi Moldova. Noile avantaje economice şi politice de care se bucură România au apropiat economic cele două ţări, la ora actuală România fiind principala ţară de export pentru produsele moldoveneşti”, a adăugat oficialul român.

Au urmat dezbateri pe marginea comunicărilor expuse. După pauza de cafea, participanţii la Conferinţă au ascultat cu un viu interes discursul ES domnului Cristian Silviu BUŞOI, europarlamentar. Domnia sa a făcut o prezentare a UE ca a unei „construcţii bazată pe valorile statului de drept şi separarea puterilor în stat, în care legea este cea care stă la temelia existenţei societăţii civilizate”. În opinia domniei sale, Moldova nu trebuie să-şi pună problema asocierii cu un grup de state pentru aderarea la Uniunea Europeană. „Nu cred că Republica Moldova a fost neapărat asociată ţărilor Balcanilor de Vest în ce priveşte integrarea în UE. În orice caz, Uniunea Europeană încearcă să discute, din ce în ce mai mult, cazuri individuale, dacă anumite ţări care şi-au stabilit vocaţia europeană îndeplinesc sau nu criteriile de aderare”.

O comunicare interesantă a fost prezentată de domnul Igor MUNTEANU, directorul IDIS „Viitorul”, care a prezentat o radiografie a electoratului din R. Moldova.

Au urmat dezbateri la care au participat deputaţii Zoia JALBĂ, vicepreşedinte al MAE, şi Ion NEAGU, prim-vicepreşedinte al MAE, dl colonel (r) Andrei COVRIG, vicepreşedinte al MAE, dl Nicolae ROŞCA,  doctor în drept, vicepreşedinte al MAE, dna Alexandra KAN, vicepreşedinte al PNL, scriitorul şi publicistul Haralambie MORARU, dnii Marin PLUGARU, Ion HANDRAMAN, membri ai Biroului Permanent al MAE şi alţii.

În încheierea dezbaterilor, dl Anatol PETRENCU a accentuat miza alegerilor parlamentare din 2009 pentru vocaţia europeană a Republicii Moldova. „Guvernarea comunistă prin codul genetic de care dispune nu este capabilă să realizeze reformele necesare. Este imposibil să te integrezi în UE şi să duci ostentativ o politică antiromânească, antieuropeană, aşa cum face actuala guvernare”, a subliniat preşedintele MAE.   

În final, organizatorii au convocat şi o conferinţă de presă, la care au expus rezultatele obţinute în urma desfăşurării evenimentului nominalizat.

Astfel, în decembrie curent, Mişcarea Acţiunea Europeană a realizat o suită de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice care demonstrează maturitatea şi gradul sporit de responsabilitate a formaţiunii noastre privind susţinerea şi promovarea valorilor naţionale.
 
Sursa: Jurnal de Chişinău, Biroul de presă al PMAE

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub