ora: 13:06, 19 mai 2017
Moldova în fruntea forurilor științifice internaționale

Săptămâna trecută, la Barcelona, Spania, și-au ținut lucrările patru conferințe internaționale, organizate de Asociația Internațională pentru Optică și Fotonică (AIOF). Una dintre din aceste conferințe a fost prezidată de academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. Ne referim la a cea de-a VIII-a ediție a Conferinței AIOF în domeniul Nanotehnologiilor, care reprezintă o platformă multidisciplinară de schimb de experienţă şi informaţii științifice, în cadrul căreia au fost abordate rezultate de ultimă oră privind nanotehnologiile şi nanomaterialele, dispozitive nano-opto-electronice şi nanofotonice, materiale nanostructurate pentru aplicaţii în biomedicină, nanomecanică, energetică etc. 

În cadrul forumului științific internațional, academicianul Ion Tighineanu a prezentat două referate - unul fiind dedicat elaborării reflectoarelor distribuite Bragg, al doilea – studiului proliferării celulelor endoteliale sub acțiunea nanoparticulelor din nitrură de galiu. Lucrările științifice menționate au fost realizate în cadrul proiectelor europene, în strânsă colaborare cu parteneri din UE.

Potrivit prim-vicepreședintelui Ion Tighineanu, la succesul forului internațional au contribuit savanți din 17 țări ale lumii, inclusiv Spania, Germania, Italia, Elveția, Marea Britanie, Portugalia, Cehia, Slovacia, Israel, SUA, Japonia, Rusia etc. De menționat, participarea la for a unor personalităţi marcante, în particular, a profesorului Hans Ludwig Hartnagel, Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Programul Conferinței poate fi accesat la adresa https://spie.org/EMT/conferencedetails/nanotechnology.

Academicianul Ion Tighineanu a revenit acasă cu o veste îmbucurătoare. Republica Moldova va fi în fruntea unui alt for științific internațional, care își va ține lucrările la Varșovia, în zilele de 18-21 septembrie curent. Este vorba de seria de simpozioanele tematice ale Societății Europene pentru Știința Materialelor (AEŞM), prim-vicepreședintele AȘM fiind unul dintre organizatorii Simpozionului „Materiale pentru Nanoelectronică și Nanofotonică”. http://www.european-mrs.com/materials-nanoelectronics-nanophotonics-emrs.

Acest rol prestigios i-a fost propus savantului moldovean, graţie prezentării cu succes a mai multor referate invitate la ediţiile precedente ale conferinţelor AEŞM. Reiterăm, în acest context, că data limită pentru prezentarea rezumatelor este 29 mai 2017.

De remarcat și faptul că prezența savanților noștri în fruntea forurilor științifice internaționale contribuie la creșterea vizibilității științei autohtone la nivel mondial și reflectă succesul incontestabil al Republicii Moldova în procesul de integrare în Spațiul European de Cercetare.

Eugenia Tofan,

Centrul Media AȘM

Alte comunicate
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA